20151015 67953Op 15 oktober ontving een nieuwe groep van 15 schuldhulpmaatjes uit handen van wethouder Taco Kuiper (Sociale Zaken) het certificaat waarmee hun training voor ‘schuldhulpmaatje’ wordt afgesloten. Het ‘Schuldhulpmaatjesproject’ is een landelijk initiatief vanuit verschillende kerkelijke organisaties. Sinds 2013 zijn schuldhulpmaatjes in Zoetermeer actief.

De ‘maatjes’ gaan aan de slag om mensen met financiële problemen te helpen om inzicht te krijgen in hun huishoudfinanciën en hen te begeleiden bij het aanpakken van de problemen. De ‘maatjes’ doen dat als vrijwilliger en zullen een aantal mensen gedurende langere tijd begeleiden. De maatjes komen bij mensen thuis en nemen de tijd om met de persoon in kwestie de financiën door te spitten en te bepalen wat er moet gebeuren om de problemen op te lossen. Indien noodzakelijk zorgen de maatjes er ook voor dat de hulpvrager zich meldt bij de gemeentelijke schuldhulpverlening. Met deze nieuwe groep is in twee jaar tijd het aantal ‘maatjes’ in Zoetermeer gegroeid tot zo’n 70 vrijwilligers.

Wethouder Kuiper (Sociale Zaken): “Hoewel ik liever zou zien dat de inzet van de maatjes overbodig zou zijn, ben ik heel blij dat Zoetermeerders andere Zoetermeerders op deze manier willen ondersteunen. Helaas blijkt het hard nodig te zijn. Steeds meer mensen weten de weg te vinden naar deze vorm van ondersteuning. Het is van belang dat mensen in een vroeg stadium hulp zoeken. De maatjes vervullen daarmee een cruciale rol in het beleid rondom het voorkomen van schulden.”

-advertenties-

-goede doel-

-Actie(F)tas-