Meerpunt is het Zoetermeerse centrum voor Jeugd en Gezin waar je terecht kunt met al je vragen over opvoeden en opgroeien. Deze organisatie is de verbinding tussen organisaties die samenwerken rondom het gezin in Zoetermeer. Het ‘Aandachts(Meer)puntje' gaat deze week over budgetbeheer!

 
SpaarpotjeMeerpunt heeft veel aandacht voor budgetbeheer. Leren omgaan met geld hoort immers bij de opvoeding! Kinderen leren met geld om te gaan door een vast bedrag op een vast tijdstip te krijgen. Ze leren er niet alleen van, ze vinden het ook nog leuk om zakgeld te krijgen.
Op deze manier ervaren ze een stukje zelfstandigheid. Het is echter wel belangrijk dat je duidelijke afspraken maakt met je kind over de uitgaven van het zakgeld. Financiële opvoeding is belangrijk, ook omdat uit Nibud-onderzoek is gebleken dat veel jongeren schulden hebben. Kinderen die al jong zelf leren kiezen waar zij hun geld aan uitgeven, komen later minder vaak in de financiële problemen.
Binnen Meerpunt zijn er verschillende organisaties die aanbod hebben rondom het thema budgetbeheer. Voor meer informatie gaat u naar www.meerpunt.nl/ouders/paginas

 

Voor meer informatie gaat u naar www.meerpunt.nl .

 

 

-advertenties-

-goede doel-

-Actie(F)tas-