Meerpunt is het Zoetermeerse centrum voor Jeugd en Gezin waar je terecht kunt met al je vragen over opvoeden en opgroeien. Deze organisatie is de verbinding tussen organisaties die samenwerken rondom het gezin in Zoetermeer. Het ‘Aandachts(Meer)puntje' geeft deze week steun bij financiën.

 
HumanitasIedere eerste dinsdag van de maand  is er een netwerkbijeenkomst bij het inlooppunt van Meerpunt. Vorige maand was het thema budgetbeheer. Verschillende professionals vanuit de Meerpuntpartners kwamen deze dag samen om te inventariseren wat het specifieke aanbod is rondom het maandthema.


Steuntje in de rug
Humanitas Zoetermeer was één van die aanwezige partijen. Humanitas Zoetermeer is een lokale vrijwilligersorganisatie die opkomt voor iedereen die in Zoetermeer (tijdelijk) een steuntje in de rug kan gebruiken. De vrijwilligers bieden uiteenlopende hulp en ondersteuning met meer dan 600 projecten. Humanitas Thuisadministratie is daar één van.
Steeds meer mensen weten zich geen raad meer met de hedendaagse papierwinkel en ingewikkelde formulieren. Ook inzicht krijgen in persoonlijke financiën is lastig. Wat zijn de inkomsten en wat zijn de uitgaven? Het kan nog lastiger worden door bijvoorbeeld het verlies van een partner, werkeloosheid, ziekte, huiselijke problemen of de stress van oplopende schulden.
Behoefte aan ondersteuning?
Voor iedereen die behoefte heeft aan iemand die helpt bij het scheppen van orde in de administratieve financiële chaos, biedt Humanitas ondersteuning. De vrijwilliger helpt de financiën op een rijtje te zetten. Er wordt samen gewerkt aan een bestedingsplan en er worden afspraken gemaakt om problemen in de toekomst te voorkomen. Aan deze hulp zijn geen kosten verbonden.
Mocht het nodig zijn dan kan de vrijwilliger u doorverwijzen naar andere hulpinstanties, zoals de Schuldhulpverlening van de Gemeente Zoetermeer. Daarover volgende week meer in een nieuw 'Aandachts(Meer)puntje'!


Meer informatie
Wilt u meer weten over Humanitas en wat Humanitas voor u kan betekenen? Ga dan naar www.humanitaszoetermeer.nl.

Voor meer informatie gaat u naar www.meerpunt.nl .

 

 

-advertenties-

-goede doel-

-Actie(F)tas-