Ligt er bij u in de buurt een stuk groen dat wel wat meer kleur kan gebruiken? Vindt u het ook leuk om zelf af en toe de handen uit de mouwen te steken? Binnen de gemeente Zoetermeer zijn er diverse mogelijkheden om samen met uw (over) buren zelf aan de slag te gaan met het aanleggen van adoptiegroen gevelgroen of een buurtmoestuin.

 

Wat is adoptiegroen?

Adoptiegroen is openbaar groen dat bewoners zelf aanplanten en beheren. Als een locatie geschikt is kunt u een plan op papier zetten. In een schets tekent u hoe u het adoptiegroen zou willen inrichten en welke planten en heesters hiervoor nodig zijn. Geschikte planten en heesters vindt u op www.zoetermeer.nl/adoptiegroen. Het is aan te raden om vooral ook gebruik te maken van planten en heesters die bijen, vlinders en vogels aantrekken.

 Bordewijkhove

Adoptiegroen

Bordewijkhove

Heeft u geen groene vingers? Geen probleem. De gemeente en diverse wijkaannemers kunnen u op weg helpen. Eerst plant u samen met uw buren de planten. Daarna is het een kwestie van af en toe onderhoud plegen en zo nodig water geven, maar bovenal genieten van een mooi stuk openbaar groen! De aannemer regelt tot slot een bordje ‘Meer doen met uw buurtgroen’, zodat voor iedereen zichtbaar is dat het om adoptiegroen gaat.

Gevelgroen

Heeft u voor uw schuur of langs uw woning een kale gevel op gemeentegrond waar u graag iets zou willen planten? U kunt dan gevelgroen aanvragen. Uw straat krijgt een hele andere uitstraling zonder dat het veel werk is.
Als er minimaal 1,5 meter over blijft kan er langs de gevel een klein plantvak worden gemaakt. Hierin kunt u net als bij het adoptiegroen zelf planten aanplanten en onderhouden. De eerste zending planten krijgt u van de gemeente. Het is aan u het plantvak goed te onderhouden. Wel is het zeker bij gevelgroen van belang dat de nieuwe planten het eerste jaar voldoende water krijgen en ongewenste planten regelmatig worden verwijderd.

Gevelgroen

Voorhamstraat 

 Gevelgroen Voorhamstraat

Buurtmoestuin aanleggen?

U kunt ook een buurtmoestuin aanvragen. Uiteraard moet er dan wel een geschikte locatie in de buurt zijn en moeten er afhankelijk van de grootte minimaal 4 geïnteresseerde buurtbewoners zijn. Ook hierbij moet een locatie eerst ter goedkeuring worden voorgelegd bij de gemeente. Afhankelijk van de grootte, locatie, wensen etc. kan hiervoor vanuit de gemeente een financiële tegemoetkoming worden verkregen. Soms is deze kostendekkend. In andere gevallen kan het nodig zijn om met bijvoorbeeld fondswerving het tekort aan te vullen.

IMG 1536

Als u interesse of vragen hebt dan kunt u gebruik maken van het webformulier op: www.zoetermeer.nl/adoptiegroen. Alle informatie over de moestuin, geveltuin of adoptiegroen vindt u op www.zoetermeer.nl/adoptiegroen

 

Logo Groen gedacht'Groen gedacht' wordt afwisselend geschreven door meerdere mensen met liefde voor de groene stad.

U vindt alle columns hier: Groen gedacht

-advertenties-

-goede doel-

-Actie(F)tas-