20201103 21176U heeft zich vast wel eens afgevraagd waarnaar een straatnaam vernoemd is of wat de betekenis is. In onze vaste rubriek ‘Straat in beeld’, hebben wij dit voor u uitgezocht. Deze week: de Datheenhove in Buytenwegh.

De Datheenhove ligt in Buytenwegh in de buurt waar de straten zijn vernoemd naar schrijvers of dichters.  De naam ‘straat’ is overal vervangen door ‘hove’, dit is vermoedelijk afkomstig uit het Germaans en heeft de betekenis pachthoeve, hoeve of boerenerf.

20201103 21172  20201103 21177 

Wie was Petrus Datheen

Petrus Datheen, ook wel Pieter Datheen, Pieter Dathen of Petrus Dathenus genoemd, leefde in de zestiende eeuw. Hij werd geboren in Kassel gelegen in het noorden van Frankrijk ca 1531 en stierf op 17 maart 1588 in Elbing in West-Pruisen. Hij bracht zijn jeugd door in een klooster in Ieper, wat ligt in de huidige Belgische provincie West-Vlaanderen, om daar tot priester te worden opgeleid. Tijdens zijn opleiding maakte hij iets mee wat een diepe indruk op hem maakte. Hij zag dat een negentienjarige jongen werd verbrand om zijn geloof. Dit zorgde ervoor dat hij besloot te breken met de rooms-katholieke kerk en toenadering zocht tot het calvinisme. Het calvinisme is het gedachtegoed van hervormer Johannes Calvijn. Deze stroming ligt aan de basis van de meeste protestante kerken in Nederland en staat voor ingehouden emoties, zuinigheid en hard werken.

datheenVanwege de vervolging van protestanten in de Nederlanden vluchtte Datheen. Hij leefde een tijd in Londen in Engeland, daarna in Oost-Friesland en vervolgens in Frankfurt am Main. In die tijd volgde hij een opleiding tot predikant. In 1562 trad hij aan als predikant in Frankenthal in de Pfalz. Hier vertaalde hij de Heidelbergse Catechismus (1563) en de 150 Geneefse psalmen(1566) in het Nederlands. De Heidelbergse Catechismus is een van de drie geloofsbelijdenissen die samen de ‘Drie Formulieren van Enigheid’ vormen. Deze worden gebruikt in de Nederlandse hervormde en gereformeerde kerken. De door Datheen vertaalde psalmen worden tegenwoordig nog steeds gezongen in gemeenten in de provincie Zeeland.

Datheen werd in 1578 voorzitter van de Synode van Dordrecht. Bij deze landelijke kerkvergadering kwamen verschillende vertegenwoordigers van gereformeerde kerken uit binnen- en buitenland bij elkaar. Van 1578 tot 1584 was hij stadspredikant van het toen radicaal calvinistische Gent. In deze stad was hij samen met Herman Moded leider van de orthodoxe partij. In die rol kreeg hij onenigheid met Willem van Oranje die in die tijd veel toleranter was. Oranje was van mening dat iedereen, ook katholieken, hun geloof mochten naleven. Datheen vond dat de overheid partij moest kiezen voor de ware godsdienst en dat een protestantse overheid geen rooms-katholieke kerken hoefde te tolereren. Uiteindelijk leidde dit conflict ertoe dat Datheen in 1584 na een korte periode van gevangenschap de Nederlanden moest verlaten.

Na een verblijf in verschillende Noord-Duitse steden vestigde hij zich in 1587 in het Pruisische Elbing waar hij stadsgeneesheer werd. In deze stad overleed hij een jaar later op 57-jarige leeftijd. Petrus Datheen wordt ook nog genoemd als mogelijke schrijver van de tekst van ons eigen Nederlandse volkslied: het Wilhelmus.

 

Door: Winifred Dwars

Bronnen:

www.digibron.nl

www.wikipedia.nl

www.historiek.net/petrus-datheen-psalmberijming-wilhelmus 

www.dewaarheidsvriend.nl

Foto: bron www.wikipedia.nl

 

Zie voor een overzicht van alle straten: Straat in beeld

wegstapelplein

 

Hier vindt u het complete overzicht van alle straatnamen die op Zoetermeer actief aan bod zijn geweest. De straatnamen zijn gesorteerd per wijk zodat u ze gemakkelijk terug kunt vinden!

Overzicht straat in beeld

-goede doel-