20180929 133397 copyDe Zoetermeerse wethouders Jakobien Groeneveld en Marc Rosier zijn niet blij met de plannen die het kabinet vorige week bekend maakte over de jeugdzorg. Groeneveld: “Hier verbetert niets mee, we krijgen er alleen maar nieuwe taken bij!”

pgbSP Zoetermeer opent tot aan het voorjaarsdebat, eind juni 2020, een PGB meldpunt op de SP-site, waar mensen de gevolgen van de bezuinigingen kunnen melden. Het college van B&W Zoetermeer gaat bezuinigen op de PGB’s voor kinderen die zorg nodig hebben.

20171012 113662De motie van GroenLinks om meer ruimte aan Street Art te bieden is maandagavond aangenomen tijdens het Najaarsdebat. Met Street Art wil de partij Zoetermeer levendiger en kleurrijker te maken.

20180620 130392Tijdens het najaarsdebat op 4 en 11 november 2019 heeft de raad uitgebreid gesproken over de (financiële) koers van de gemeente Zoetermeer in 2020 en de jaren daarna. De raad stemde in met de begroting, hoewel de gehele oppositie tegen stemde.

20190710 10327Het CDA wil meer tijdelijke woningen op tijdelijke locaties in Zoetermeer: Flexwonen. Flexwonen biedt een oplossing voor mensen die een woning nodig hebben, maar daar niet jaren op kunnen wachten. De tijdelijke woningen kunnen het woningtekort op korte termijn verlichten.

internetuitzending raadDe openbare raadsvergaderingen zijn nu al (live) te volgen via de computer, maar volgend jaar worden deze vergaderingen ook ondertiteld. Het ondertitelen van de vergaderingen maakt deze beter toegankelijk voor dove en slechthorenden.

raadszaal 3Zoetermeer Vooruit ziet na het Begrotingsdebat weer ruimte voor de oppositie. Leek na het Voorjaarsdebat eerder dit jaar alles op slot te zitten, nu is er weer ruimte voor ideeën van oppositiepartijen, aldus Juliette Meurs-Troch van Zoetermeer Vooruit.

lachgas ampul op straatVorige maand meldde burgemeester Aptroot dat de verkoop van lachgas in Zoetermeer aan banden wordt gelegd, maar niet volledig verboden. “Dat gaat ons niet ver genoeg,” aldus CDA-Raadslid Esmee van Oudheusden. “Het CDA wil een algeheel verbod op het gebruik en de verkoop van lachgas.”

bloemenGroenLinks maakt zich hard voor Tijdelijke Natuur in Zoetermeer. Groen zorgt voor een fijnere leefomgeving en geeft ruimte aan veel dier- en plantensoorten die er een tijd kunnen leven. Daarom dient GroenLinks Zoetermeer de motie Tijdelijke Natuur maandag in tijdens het begrotingsdebat.

CAO beschut werk Copyright SociaalwebVeel mensen met een arbeidshandicap die vallen onder de Participatiewet zijn wel aan het werk, maar alleen met behoud van uitkering of zonder volwaardige arbeidsvoorwaarden zoals loon, reiskosten, verlof, ontwikkeling en pensioen. De PvdA wil een echte cao voor deze arbeidsgroep.

-advertenties-

-goede doel-