20190517 Zwembad Zoetermeer 2bGroenLinks is blij dat Zoetermeer een nieuw zwembad krijgt, maar vindt de richtprijs van 6 euro voor toegang aan de hoge kant. Voor mensen met een kleine beurs kan dit een probleem vormen waardoor zij het niet kunnen opbrengen om regelmatig te gaan zwemmen, aldus de partij.

IMG 2995Tijdens het raadsdebat over de Perspectiefnota is afgelopen maandag, 1 juli, een motie aangenomen om te onderzoeken of de wijkbibliotheek behouden kan worden. De motie werd ingediend door 4 partijen, D66, GroenLinks, CU-SGP en PDvZ.

slagroompatronenGezamenlijk met diverse andere gemeentelijke fracties heeft CDA Zoetermeer 2e kamerlid Anne Kuik verzocht om een landelijk verbod op lachgas. Anne Kuik heeft de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport opgeroepen om een wettelijk verbod op recreatief gebruik van lachgas te realiseren.

20180529 128681De gemeenteraad stemde maandag 1 juli over de Perspectiefnota, waarin vele bezuinigingen voorgesteld werden. De nota werd met 25 stemmen vóór aangenomen, waarbij de oppositie weinig in te brengen had. De vijf coalitiepartijen hadden de oppositie ook niet nodig om tot een meerderheid te komen.

20180620 130392De Zoetermeerse gemeenteraad vergaderde afgelopen maandag over de begroting tijdens het voorjaarsdebat. Elke partij liet tijdens het debat weten wat ze van de voorgestelde bezuinigingen vinden, komende maandag wordt de vergadering vervolgd.

20180620 130392Maandagavond 24 juni 2019 begint het eerste deel van het Voorjaarsdebat. Tijdens dit debat praat de gemeenteraad uitgebreid over de (financiële) koers van de gemeente Zoetermeer in 2020 en de jaren daarna.

Bibliotheek Rokkeveen stadsarchief zoetermeerHet college van Zoetermeer heeft aan de gemeenteraad voorgesteld om - vanwege de bezuinigingen - de bibliotheken van Oosterheem en Rokkeveen te sluiten. SP, Zó!, FvdB en PvdA vinden dat absoluut géén goed plan en organiseren op 22 juni een ludieke voorleesactie bij deze wijkbiebs.

motie vngDe motie van de gemeenten Zoetermeer en Leidschendam-Voorburg voor meer structureel geld voor jeugdzorg is woensdag niet aangenomen door de VNG, tijdens de algemene ledenvergadering Vereniging Nederlandse Gemeenten. In de motie werd gevraagd om structurele compensatie voor de jeugdzorg.

vngOp 5 juni 2019 dienen de gemeenten Zoetermeer en Leidschendam-Voorburg, gesteund door andere gemeenten, een motie in tijdens de algemene ledenvergadering Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG). De gemeenten zijn teleurgesteld over het voorgestelde akkoord tussen VNG en het kabinet.

Foto gereserveerde parkeerplekken Copyright PvdAHet is bewoners en bezoekers van het Stadshart en de PvdA-fractie in Zoetermeer opgevallen dat sommige parkeerplaatsen rondom het StadhuisForum niet meer voor bewoners of bezoekers toegankelijk zijn. Deze zijn onlangs voorzien van bordjes met kentekens en afsluitbeugels.

-advertenties-

-goede doel-