raden inverzetDe motie waarin Raden in Verzet oproept om over te gaan tot actie als het rijk de gemeenten onvoldoende structureel geld geeft is vrijdag 25 september bij de ALV van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten aangenomen met 99,3% van de stemmen.

gaspitDe Zoetermeerse gemeenteraad mag een zienswijze meegeven over de Regionale Energiestrategie (RES) aan het college. Maandagavond is hierover gediscussieerd in de gemeenteraad. De belangrijkste visie van GroenLinks is dat de RES voor iedereen haalbaar en betaalbaar moet zijn.

ALL RIGHTS RESERVED.DUPLICATION AND COMMERCIAL EXPLOITATION IN ANY FORM OR WAY FORBIDDEN UNLESS THERE IS WRITTEN PERMISSION BY THE AUTHOR: FOTOFLEX.NL - THE NETHERLANDSDe gemeente is het jaar begonnen met grote plannen en ambities. Maar ook in Zoetermeer zorgt de coronacrisis voor veel vragen en onzekerheid. Ambities en plannen moeten dus noodgedwongen even wachten. De programmabegroting voor volgend jaar is beleidsarm en terughoudend.

1024px BREXITDe Zoetermeerse VVD heeft het college gevraagd of het bereid is het bedrijfsleven in Zoetermeer opnieuw te informeren over het belang van een goede voorbereiding op een steeds waarschijnlijker wordende No Deal Brexit.

raden inverzetDe motie waarmee de gemeenteraden op de ledenvergadering van de VNG willen bereiken dat op zo kort mogelijke termijn de gemeenten genoeg structureel geld krijgen van het rijk, krijgt steun van gemeenten uit het hele land. Op 25 september wordt er binnen de VNG gestemd over de motie.

Zoetermeer 2040De gemeenteraad van Zoetermeer buigt zich de komende tijd over de visie ‘Zoetermeer 2040’. Hoe moet de stad eruit zien over 20 jaar, welke kant willen we op? Basis voor de discussies in de raad vormt het rapport ‘De staat van Zoetermeer’ van Bureau Louter.

Diftar 2De gemeenteraad buigt zich in oktober over het nieuwe afvalplan van het college en moet dan onder andere beslissen over de invoering van diftar. Bij diftar wordt de hoogte van de afvalstoffenheffing gebaseerd op het aantal keer dat er restafval wordt ingeleverd, naast het vaste deel.

David WeekenstrooDe landelijke wetgeving wordt aangepast om mensen die in de schuldhulpverlening zitten en per ongeluk een fout hebben gemaakt bij hun werk- en financiële situatie niet als fraudeur te behandelen.

eurosDe coronacrisis treft zzp’ers hard. Veel inwoners raken voor kortere of langere tijd opdrachten kwijt en komen daardoor in de problemen. GroenLinks maakt zich zorgen over de impact die dit heeft op de ruim 3100 zelfstandigen die onze stad telt.

lhn hilbrand nawijn 2Lijst Hilbrand Nawijn gaat een debat aanvragen over de veiligheid in Zoetermeer. De coalitiepartij wil zo snel mogelijk duidelijkheid over de toename van criminaliteit en overlast in de stad. Ook kwamen er bij het college verschillende vragen binnen over overlast.

-advertenties-

-goede doel-