kralingenstraatDe betekenis van de Zoetermeerse straatnamen is vaak heel bijzonder. In de rubriek ‘Straat in beeld’ gaan wij op zoek naar de informatie achter het blauwe bordje bij u in de straat. Deze week de Kralingenstraat in de wijk Oosterheem.

 Kralingenstraat j slotboom  Kralingenstraat j slotboom2


KKralingenralingen was ooit een gemeente in de provincie Zuid-Holland, maar is nu een wijk in Rotterdam. Kralingen werd in 1895 bij Rotterdam gevoegd en maakt nu samen met Crooswijk, Struisenburg en De Esch deel uit van het bestuurscommissiegebied Kralingen-Crooswijk. Aan de rand van Kralingen ligt de Kralingse Plas, omringd door het Kralingse Bos. Midden in Kralingen ligt de Oudedijk. Kralingen is een wijk met twee buurten: Kralingen-West en Kralingen-Oost.

Kralingen OostKralingse bosKralingen-Oost behoort tot de duurste woonwijken van Nederland. Kralingen-West is, net als de naburige wijk Crooswijk, een volksbuurt met goedkope sociale woningbouw met een opeenstapeling van problemen zoals werkloosheid, drugsgebruik en schooluitval. Scholen en andere voorzieningen in Kralingen zijn overwegend onderverdeeld naar sociale klasse, hoewel sommige wijkbewoners rond 2010 initiatieven gestart zijn om daar verandering in te brengen.

De geschiedenis van Kralingen gaat terug tot het jaar 1244, wanneer voor het eerst sprake is van een zekere Hugo van Cralingen. Latere kronieken melden dat één van zijn voorvaderen, mogelijk Heer Gilles van Voorschoten, de heerlijkheid Cralinghe verwierf als beloning voor bewezen diensten aan de bisschop van Utrecht.

Het oude dorp Kralingen lag aan de Veenweg, die liep van de begraafplaats Oud Kralingen tot aan de Kralingse Plas. Het veen in de omgeving van Kralingen werd in eerste instantie als landbouwgrond gebruikt, maar toen de vraag naar turf als brandstof in de 17e eeuw begon toe te nemen, nam het turfsteken in Kralingen een hoge vlucht. Het veen werd tot ver onder de waterspiegel weggebaggerd, waardoor een groot aantal veenplassen tussen Kralingen en Nieuwerkerk aan den IJssel ontstonden.

Door de turfwinning kwam Kralingen op een smalle strook land tussen de plassen te liggen. In de 18e eeuw verplaatste het centrum van het dorp zich naar het kruispunt van de Oudedijk, de 's-Gravenweg, de Kortekade en de Hoflaan en het oorspronkelijke dorp raakte ontvolkt. Halverwege de 19de eeuw werden de plassen (behalve de Kralingse Plas) weer drooggelegd en ontstond de Prins Alexanderpolder. De oude Veenweg verdween toen volledig.

De weg naar Kralingen

Kralingen West vroeger copy‘Zo oud als de weg naar Kralingen’ is een Rotterdams gezegde om aan te duiden dat iets wel heel erg oud is. De in het spreekwoord bedoelde weg is de 's-Gravenweg, de oude weg van Gouda naar Kralingen.

Op 14 mei 1940 werd een groot deel van Kralingen verwoest door het bombardement op Rotterdam. De wijk lag in de aanvliegroute van de bommenwerpers en een deel van de formatie vloog rechtstreeks op de stad aan, om de rechterzijde van de driehoek voor zijn rekening te nemen.

Door het bombardement waren veel kwalitatief slechte woningen verloren gegaan. De wederopbouw van de wijk bood de kans om moderne architectonische en stedenbouwkundige principes toe te passen. De eisen die na de oorlog aan bezonning en plattegronden gesteld worden lagen een stuk hoger dan voor de oorlog en vormen de basis voor de woongebouwen in de Kralingse wederopbouw. Ook werd volgens de nieuwe stedenbouwkundige principes besloten weinig bedrijven terug te laten keren in de wijk.

Tekst: Vera Voogt
Foto's straat: John Slotboom

Foto straatnaambord: google maps

Alle ‘Straat in Beeld’ rubrieken vindt u hier: www.zoetermeeractief.nl/toerist-info/straat-in-beeld

wegstapelplein

 

Hier vindt u het complete overzicht van alle straatnamen die op Zoetermeer actief aan bod zijn geweest. De straatnamen zijn gesorteerd per wijk zodat u ze gemakkelijk terug kunt vinden!

Overzicht straat in beeld

-goede doel-