montessorilaanU heeft zich vast wel eens afgevraagd waarnaar een straatnaam vernoemd is of wat de betekenis is. In onze vaste rubriek 'Straat in beeld', hebben wij dit voor u uitgezocht.
Deze week: de Maria Montessorilaan in Rokkeveen.

montessorilaan1 montessorilaan2

 

Maria Montessori

Maria MontessoriMaria Montessori was een Italiaanse arts en pedagoog. Zij is vooral bekend geworden van het onderwijs dat haar naam draagt. Zij is geboren in 1870 in Chiaravalle, Italië. Zij overleed in 1952 in het Nederlandse Noordwijk. Door haar werk met verstandelijk gehandicapten richtte zij het Montessorionderwijs op.

In 1896 studeerde Maria Montessori af als arts. Zij was daarmee een van de eerste vrouwelijke artsen in Italië. Later kreeg zij een baan als hoogleraar aan de universiteit van Rome. In Rome steeg haar roem snel zowel in Italië als ver daar buiten. Als arts kwam Maria in contact met verstandelijk beperkte kinderen, zij wilde hen helpen hun achterstand in te lopen. Dit deed ze door de kinderen te laten voelen, zien, horen en ruiken. Zij geloofde in een zeer persoonlijke aanpak van de leerlingen, geen leerling is gelijk dus haar lesmethode was ook voor elk kind verschillend. De methode legde vooral veel nadruk op de zelfstandigheid van de leerling, die voor een deel zelf de lesstof bepaalde. 

Montessori werd uitgenodigd door Thomas Edison en Alexander Graham Bell om in Amerika lezingen te geven over haar schoolsysteem. Zij leerde daar ook Helen Parkhurst kennen die later het Daltonsysteem begon. Montessori en Parkhurst werkten kort samen, maar konden het uiteindelijk niet eens worden over de lesmethode.  Maria Montessori accepteerde geen afwijkingen van haar leer en haar eigenzinnigheid was meer dan eens aanleiding tot een breuk met collega's.

Terug uit Amerika woonde zij tot 1936 in Barcelona . Montessori verbrak alle banden met Italië toen Mussolini het daar voor het zeggen kreeg en haar schoolsysteem wilde veranderen. Ten tijde van Mussolini's regeerperiode werd er geen Montessorionderwijs meer gegeven in Italië. Na deze periode werd het systeem weer opgezet. In 1936 vertrok Maria uit Barcelona door het uitbreken van de burgeroorlog daar.

Ze vestigde zich in Nederland waar ook het hoofdkwartier van de Montessori Associatie zat. In 1950 werd zij benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau en ze kreeg een eredoctoraat van de Universiteit van Amsterdam. In 1952 overleed Maria Montessori in Noordwijk. Zij is daar ook begraven.

Montessori onderwijs

Het onderwijs dat het Montessorisysteem gebruikt, wordt gekenmerkt door het kind eigen keuzes te geven en verantwoordelijkheid te geven passend bij de leeftijd. Het gaat uit van de individuele ontwikkeling van het kind. De kern van het montessorionderwijs wordt meestal samengevat in haar uitspraak: "Help mij het zelf te doen". In Zoetermeer zijn 2 scholen die lesgeven volgens het systeem van Maria Montessori, te weten: Passe-Partout in Rokkeveen en De Trinoom (voormalig Het Groene Hart) in Oosterheem. De Meester Verwersschool ging in 2022 over naar IKC De Gaerde en werd openbaar onderwijs.

 

Kijk hier naar een youtube film over het leven en het werk van Maria Montessori:

 

Zie voor een overzicht van alle straten: Straat in beeld

 

Tekst: Martha Pelkman, Foto's: Mariska Schrama

wegstapelplein

 

Hier vindt u het complete overzicht van alle straatnamen die op Zoetermeer actief aan bod zijn geweest. De straatnamen zijn gesorteerd per wijk zodat u ze gemakkelijk terug kunt vinden!

Overzicht straat in beeld

-goede doel-