GandhisingelU heeft zich vast wel eens afgevraagd waarnaar een straatnaam vernoemd is of wat de betekenis is. In onze vaste rubriek 'straat in beeld', hebben wij dit voor u uitgezocht.

Deze week: Mahatma Gandhisingel in Rokkeveen.

Betekenis van de straatnaam

Mohandas Karamchand Gandhi, beter bekend als Mahatma Gandhi, was een Indiaas politicus en onafhankelijkheidsstrijder. Hij was een voorstander van geweldloze acties om zijn doelen, onder andere gelijke rechten voor iedereen en nationale onafhankelijkheid voor India, kracht bij te zetten. Gandhi wordt gezien als een van de grondleggers van de moderne staat India zoals we die nu kennen. Op 21 januari 1915 kreeg Gandhi voor het eerst de bijnaam Mahatma, dat ‘grote ziel’ betekent. Gandhi stierf op 30 januari 1948 nadat hij driemaal van dichtbij in de borst werd geschoten door de extremistische hindoe Nathuram Godse. Gandhi werd 78 jaar.

Gandhisingel2 Gandhisingel3


Achtergrondinformatie
Op negentienjarige leeftijd ging Gandhi rechten studeren aan het University College London. Bij terugkeer naar India probeerde hij daar bij een advocatenkantoor te werken, maar hij had weinig succes en kreeg een mogelijkheid om in Natal, Zuid-Afrika, te gaan werken.

GandhiDe periode in Zuid-Afrika was zeer belangrijk voor zijn latere vorming. Hij werd in Pietermaritzburg vanwege zijn huidskleur uit de trein gezet omdat hij weigerde met zijn eersteklaskaartje in de derde klas te gaan zitten. Hij werd vaak als uitschot behandeld. Er was ook racisme in Engeland geweest, maar daar werd hij toch vaak als lid van de elite gezien. In Zuid-Afrika kreeg Gandhi een harde confrontatie en het zorgde ervoor dat hij anders naar de wereld ging kijken. 

In september 1906, tijdens een bijeenkomst in Johannesburg, introduceerde Gandhi de satyagraha (trouw aan de waarheid) en zette hij zijn plannen om over te gaan tot vreedzaam protest uiteen. Gandhi riep het volk op zich te verzetten tegen de pasjeswetgeving, maar er mocht geen geweld worden gebruikt. In de zeven jaar die hier op volgden werd er van de kant van de Indiërs geen geweld gebruikt. Het publiek in Zuid-Afrika begon hierdoor steeds meer sympathie te krijgen voor Gandhi en uiteindelijk was generaal Jan Christian Smuts gedwongen om met Gandhi te onderhandelen. In 1914 besloot Gandhi terug te keren naar India. 

Gandhi werd bij terugkeer in India ingewerkt in de politiek door Gopal Krishna Gokhale, de leider van de Congrespartij, en stichtte een ashrama (hindoeïstische gemeenschap) in Ahmedabad, de Sabarmati Ashram. In India leidde Gandhi meerdere geweldloze acties om de ongelijkheid en de onrechtvaardige praktijken in het land tegen te gaan en om India bestuurlijk onafhankelijk te maken. Bekende voorbeelden van deze vreedzame protestacties zijn de burgerlijke ongehoorzaamheid in 1918, de landelijke staking in 1919 die leidde tot de Slachting van Amritsar en de Zoutmars naar Dandi in 1930.

Gandhi2Tijdens de Tweede Wereldoorlog begon Gandhi zijn eisen voor onafhankelijkheid meer kracht bij te zetten en schreef het ‘Quit India’-voorstel waarin de Britse regering werd verzocht India te verlaten. De ‘Quit India’-campagne was de grootste en meest massale beweging voor onafhankelijkheid ooit. Tijdens de campagne vonden massa-arrestaties en geweld op grote schaal plaats. Duizenden werden gedood of raakten gewond door politiekogels en honderdduizenden mensen werden gearresteerd.

Op 9 augustus 1942 werd Gandhi door Britse troepen gearresteerd. Gandhi werd twee jaar vastgehouden in het Aga Khan Paleis in Poona. Hij werd voor het eind van de oorlog in vrijheid gesteld vanwege zijn zwakke gezondheid, omdat de bevelhebber niet wilde dat Gandhi in de gevangenis zou sterven.

Eind 1943 werd de orde in India min of meer hersteld door het hardhandige optreden van de Britse troepen, maar ‘Quit India’ was een succes. Tegen het einde van de oorlog maakte de Britse regering duidelijk dat de macht in Indiase handen zou komen.

In 1946 wees Gandhi de voorstellen van de Britse regering af, omdat hij de Moslimliga wantrouwde en de verdeling van India in moslim- en hindoestaten afwees. Dit was een van de weinige keren dat het Congres zijn advies niet opvolgde en het voorstel accepteerde. Het Congres wilde niet alleen zo snel mogelijk de macht overnemen van de Britten, maar voelde er ook weinig voor om een coalitie met de Moslimliga te vormen. Na veel overleg gaf Gandhi uiteindelijk toestemming het land te verdelen.

(Bron: Wikipedia)

 

Meer informatie

history1900s.about.com/people/gandhi.htm

 

Zie voor een overzicht van alle straten: Straat in beeld


Door: Leo Hoekstra

wegstapelplein

 

Hier vindt u het complete overzicht van alle straatnamen die op Zoetermeer actief aan bod zijn geweest. De straatnamen zijn gesorteerd per wijk zodat u ze gemakkelijk terug kunt vinden!

Overzicht straat in beeld

-goede doel-