manifest iedema

Wethouder Jan Iedema ontvangt het manifest van Leon van den Berg (voorzitter VNVZ en Kwaliteiteitsteam Buytenpark) 


Enkele in Zoetermeer opererende natuurorganisaties hebben dinsdag 14 mei aan wethouder Jan Iedema een manifest aangeboden met het pleidooi om meer aandacht te hebben voor de waardevolle natuur, met name in de randen van de stad.


Het manifest is opgesteld door de Vogel- en Natuurvereniging Zoetermeer (VNVZ) en de stichting Kwaliteitsteam Buytenpark en bevat een natuurplan met vijf hoofdpunten.
Kern daarvan is dat de waarde van de natuur in Zoetermeer in de toekomst een prominente plaats moet krijgen. En dat het daartoe zaak is in de natuurgebieden biodiversiteit te stimuleren en met maatregelen rust en ruimte voor mens en dier te realiseren. Dit bijvoorbeeld door in die natuur uitsluitend extensieve recreatie (wandelen en fietsen) toe te staan en waar nodig af te sluiten voor publiek, bijvoorbeeld tussen zonsondergang en opkomst. En ook bevat het natuurplan het voorstel rondom en naast natuurgebieden bufferzones in acht te nemen ter voorkoming van andere activiteiten in de directe omgeving.

Het natuurplan begint overigens met de constatering dat de gemeente Zoetermeer de laatste decennia bijzonder mooie en door de bevolking enorm gewaardeerde natuurgebieden heeft gecreëerd. “Deze zijn de afgelopen jaren vaak verbeterd en daarmee nog waardevoller geworden.” De schrijvers van het manifest zeggen te begrijpen dat Zoetermeer daarnaast “net als alle andere gemeenten, een enorme woningbouwopgave heeft. Die woningen moeten ergens komen te staan. Maar om de gemeente voor mens en dier gezond en aantrekkelijk te houden roepen wij u op om bij het creëren van het gemeentelijk Omgevingsplan extra aandacht aan natuur te besteden.”
Het manifest krijgt ondersteuning van de volgende natuurorganisaties: AVN, IVN, Zoetermeer, KNNV Zoetermeer, DuurSamen Zoetermeer en de Hof van Seghwaert.

-advertenties-

-goede doel-