Aanstaande zaterdag 15 juni start Museum De Voorde met het kiezen van nieuwe eigenaren voor alle voorwerpen uit de collectie van het streekhistorisch museum. Hiervoor zoeken zij nog enkele Zoetermeerders die als lid plaats willen nemen in het Gunningsparlement.


ontzameling de VoordeWaar welk object naartoe gaat, zal mede bepaald worden door de Zoetermeerders. De museumstukken worden niet verkocht, maar aan andere erfgoedinstellingen of publieke organisaties gegund. Van elk object of deelcollectie moet worden bepaald waar deze naar toe gaat als het depot van het museum opgeheven wordt.
Museum De Voorde organiseert drie zittingen van het Gunningsparlement in het Open Depot aan het Stadhuisplein; op 15, 22 en 29 juni 2024. Het parlement wordt gevormd door 10-15 inwoners van Zoetermeer die fysiek aanwezig zijn. Parlementsleden kunnen zich eventueel ook aanmelden voor één zaterdagmiddag. Het proces gaat uit van democratische principes, waarin gezamenlijk door alle leden van het parlement gestemd gaat worden. Alle parlementsleden bepalen via handopsteken samen of een voorwerp of deelcollectie in Zoetermeer moet blijven of dat het ook naar een nieuwe eigenaar in Nederland mag verhuizen.

In het Gunningsparlement bepalen de inwoners van Zoetermeer onder meer de lokale relevantie van de museale objecten als prioriteit bij het selecteren van nieuwe eigenaren. Zij stemmen ‘voor’ of ‘tegen’ het besluit om voorwerpen te benoemen als ‘Onvervreemdbaar Zoetermeers Erfgoed’ (OZE). Onder Onvervreemdbaar Zoetermeers Erfgoed wordt verstaan: objecten die onlosmakelijk verbonden zijn met Zoetermeer en hun waarde significant verliezen buiten deze context.


Het parlement komt op de zaterdagen tussen 14.00-17.00 uur bij elkaar om te stemmen over de in totaal 5.000 voorwerpen, verdeeld over 86 dossiers. Het museum geeft tijdens de zittingen over elk dossier een korte presentatie. De parlementsleden kunnen de voorwerpen van tevoren bekijken in het Open Depot: het depot is vanaf 12.00 uur geopend. Het team van het museum is als begeleider aanwezig.
Ook toehoorders en belanghebbenden van buiten Zoetermeer zijn van harte welkom tijdens de zittingen. Zij hebben het recht tot inspraak om bijvoorbeeld over het belang van een bepaald object/deelcollectie te vertellen en/of om een belang uit te spreken. Zo is het ook mogelijk tijdens de zittingen een interesse bekend te maken voor het overnemen van voorwerpen.


Museum de Voorde is het eerste museum in Nederland dat zijn gehele collectie in samenspraak met de plaatselijke bevolking gaat ontzamelen. Het proces is uiterst actueel, aangezien het Europees Verdrag van Faro in januari 2024 door Nederland is geratificeerd. In het verdrag van Faro is afgesproken om mens en samenleving centraal te stellen en burgers meer te betrekken bij keuzes over het erfgoed.
Het project wordt financieel ondersteund via een projectsubsidie van de gemeente Zoetermeer en een landelijke Faro subsidie van de Rijksdienst Cultureel Erfgoed.


de Ontzameling is gratis toegankelijk op Stadhuisplein 21 in Zoetermeer.
Openingstijden:
t/m 13 juli op vrijdagen en zaterdagen van 12.00 tot 17.00 uur
Zoetermeerders kunnen zich aanmelden als lid van het gunningsparlement via www.museumdevoorde.nl 
Geïnteresseerden/belanghebbenden kunnen zich aanmelden via www.museumdevoorde.nl 

Elke dag het Zoetermeerse nieuws in uw mailbox? Blijf op de hoogte van het laatste Zoetermeerse nieuws en meldt u aan voor onze nieuwsbrief!

zoetermeeractief.nieuwsbrief

-advertenties-

-goede doel-