chapeau-Manders

Op vrijdag 25 mei ontving Hans Manders namens Patrick van Domburg (wethouder wijk- en buurtbeheer) een chapeaubeeldje uit handen van Marphy van Elsen (wijkmanager Rokkeveen).Het beeldje is een blijk van waardering voor zijn brede inzet in de gemeente Zoetermeer in het algemeen en Rokkeveen in het bijzonder.

Al vele jaren zet Hans Manders zich actief in als bestuurslid van wijkvereniging 't Prisma. Daarnaast is hij actief als lid van WAS(Wijk en Agent Samen)-kracht.

-advertenties-

-goede doel-