SC 5595Het gebied aan weerskanten van de Afrikaweg en rond de Mandelabrug wordt de komende tien tot vijftien jaar ontwikkeld tot stadswijk De Entree, met ongeveer 4.500 nieuwe woningen en bijbehorende voorzieningen en groen.


Het masterplan waarin deze ambitie verder is uitgewerkt heeft het college vandaag aangeboden aan de gemeenteraad. Wethouder Rosier: “Dit masterplan is een uitwerking van de in 2017 door de gemeenteraad vastgestelde visie op het gebied. Er wordt hierbij nauw samengewerkt met de grondeigenaren en een adviesgroep van bewoners.”
De Gemeenteraad zal in februari vergaderen over het masterplan en moet het plan nog goedkeuren voordat het in werking kan treden. Wethouder Rosier ziet de vergaderingen met vertrouwen tegemoet: “Iedereen is het erover eens dat we meer moeten gaan bouwen om voldoende woningen te hebben voor onze inwoners”.


Afrikaweg wordt stadsstraat

De Afrikaweg verandert in de plannen in een stadsstraat waar mensen wonen, werken en verblijven. De maximum snelheid gaat omlaag van 70 naar 50 km/h. De bestaande weg en busbanen blijven behouden maar de rijbanen worden iets versmald met groen erlangs. Onderzoeken tonen volgens wethouder Rosier aan dat de doorstroming op de Afrikaweg gelijk blijft aan de huidige situatie.
Rosier: “Aan weerszijden van de Afrikaweg komen ventwegen om de bebouwing langs de Afrikaweg te bereiken. Dat betekent dat veel verkeer dat in de wijken moet zijn meteen al van de Afrikaweg weg geleid wordt. Er komt ook een groene golf, zodat het verkeer beter kan door rijden”.

 Dwarsdoorsnede met aanliggende wijken

Groen en duurzaam

Groen 01

Groen is een belangrijke kwaliteit waarmee De Entree zich van andere stedelijke gebieden in de regio onderscheidt. “Het vele groen in de stad is voor veel inwoners heel belangrijk”, aldus Rosier, “Dat willen we in deze nieuwe wijk zeker voortzetten”. In de nieuwe wijk Entree zal vooral aan de randen veel groen komen.
De wijk wordt ook duurzaam, gasloos en zoveel mogelijk energieneutraal opgeleverd.

Doelgroep

De doelgroep voor wie de nieuwe wijk gebouwd wordt is heel divers. In eerste instantie wordt uitgegaan van appartementen in gelaagde bouw voor jongeren/ starters, maar ook ouderen. Daarnaast worden er ook eengezinswoningen gebouwd met tuintje voor gezinnen. Ongeveer 48% van de te bouwen woningen is voor koop en vrije sector huur, de overige woningen worden verdeeld over goedkope en middensegment huurwoningen. De gelaagde bouw wordt in het Masterplan ongeveer 35 meter hoor, met enkele uitschieters naar 60 meter.

 

Planning

Het masterplan bestrijkt een meerjarenplanning van 10 tot 15 jaar, maar als het aan wethouder Rosier ligt gaat dit jaar al de eerste schop de grond in. “Je hebt aan de ene kant het meerjarenplan, maar aan de andere kant willen we ook snel beginnen in dit gebied met losse kavels. Er zijn enkele kavels waar snel gebouwd kan worden, hierover is al overeenstemming met de eigenaren en als het in het bestemmingsplan past kunnen we dit jaar nog aan de slag!”
Wethouder Rosier verwacht weinig bezwaren vanuit bewoners of eigenaren van de grond in het gebied. Zo’n 500 bewoners hebben al van zich laten horen op de informatie avonden, waar de reacties vooral positief waren. Rosier: “Vrijwel alle grondeigenaren willen meewerken aan dit project en zien de kansen voor het gebied”.

-advertenties-

-goede doel-