bomen snoeienIn 2018 heeft de gemeente geëxperimenteerd met een zogenoemde takkenroute. Tijdens de snoeiseizoenen in april en oktober bood de gemeente aan gratis grof tuinafval op te halen. Mensen konden hiervoor een afspraak maken bij de afdeling Afvalinzameling van de gemeente.

Er is goed gebruik gemaakt van deze service waarbij grote takken en ander tuinafval dat niet in de minicontainer of centrale inzamelcontainer past aan huis werd opgehaald. De ronde in april was een goede kennismaking en in oktober is ruim 3.400 kilo snoeiafval opgehaald. Dit afval is voor recycling aangeboden.

Het college is enthousiast over de resultaten en vraagt de gemeenteraad in te stemmen met het tweemaal per jaar gratis ophalen van grof tuinafval. Wanneer de gemeenteraad hiermee instemt, wordt in april 2019 weer een ‘takkenroute’ gereden.

-advertenties-

-goede doel-