IMG 1007De Stichting Kwaliteitsteam Buytenpark houdt op zaterdag 19 januari 2019 een mini-referendum over het Buytenpark. Iedereen die zich meldt op de inloopochtend van het team, kan dan aangeven wat hij of zij vindt dat er wel of niet moet gebeuren in en met het Buytenpark.

“We willen graag weten wat de mensen vinden dat in de komende tijd onze inzet moet zijn”, aldus Stichtingsvoorzitter Leon van den Berg. “Bijvoorbeeld betere scheiding tussen voetgangers en fietsers, aankleding van SnowWorld met groen, betere handhaving van de regels, het hele Buytenpark als vuurwerkvrije zone, meer inspraak in het gemeentelijke vergunningsbeleid, dat soort zaken. “

Hij en de andere bestuursleden van het team gaan op 19 januari ook informatie verstrekken over de ontwikkelingen in het park. Zo zal omstreeks 11:00 uur de team-ecoloog en -bioloog drs. Winfried van Meerendonk praten over een nieuwe beleef-app voor het Buytenpark, het Gruttolandje, de oeverzwaluwwand en de Nieuwe Driemanspolder. Het Kwaliteitsteam Buytenpark spant zich al bijna tien jaar in voor de vele aparte eigenschappen van het Buytenpark. Een park dat maar liefst 100 hectare meet en voor meer dan 60 procent bestaat uit sinds 1995 uit zichzelf ontstane natuur.

De inloopochtend heeft op 19 januari plaats van 10 tot 12 uur in het gebouw van de Buurtvereniging Buytenrode, Cesar Franckrode 60. De toegang tot de inloopochtend is vrij en de koffie is gratis.

-advertenties-

-goede doel-

-Actie(F)tas-