sh Stadhuis Forum 2De bouw Van het Stadhuis-Forum heeft uiteindelijk 7,5 ton meer gekost dan de begroting, op een budget van ruim €29 miljoen euro. Dit blijkt uit de eindrapportage over de bouw van het Stadhuis, die nu, een jaar na de oplevering, bekend is gemaakt.

De meerkosten zijn te wijten aan bijvoorbeeld de uitbreiding van het aantal werkplekken. Er zijn extra werkplekken gemaakt omdat de gemeentelijke organisatie met 150 medewerkers is toegenomen. Ook zijn in de Raadszaal aanpassingen gedaan om onder andere het meubilair in hoogte verstelbaar te krijgen en werden aanpassingen gedaan voor de toegankelijkheid voor mindervaliden.

Daar staat tegenover dat het jaarlijkse voordeel voor de gemeente hoger uitvalt dan begroot. Bij het besluit om het Stadhuis te renoveren en verbouwen was rekening gehouden met een jaarlijkse besparing op de huisvestingskosten van 6 ton. Dit blijkt nu €624.228,- euro te zijn. Ook zijn de huisvestingskosten van de bibliotheek, die samen met het Stadhuis in het Stadhuis-Forum zit, zijn gedaald met €175.000,- euro.

-advertenties-

-goede doel-