20190514 8666Zoetermeer zet zich de komende jaren nog meer in voor versterking van de aanpak tegen eenzaamheid. Tijdens een speciaal VIP-diner tegen eenzaamheid in Hoeve Kromwijk kwamen veel partners bij elkaar om samen te praten over eenzaamheid. Wethouder Ingeborg ter Laak opende de avond.

20190514 8658Ingeborg ter Laak: “Ik wil me inzetten om eenzaamheid te verminderen, maar dat kan ik niet alleen! We willen met het actieplan Eén tegen eenzaamheid een lokale ‘community tegen eenzaamheid’ starten, waarin heel veel mensen meehelpen. Als iedereen één iemand uit de eenzaamheid kan halen, hebben we al zoveel gewonnen!”

Onder leiding van een gespreksleider per tafel kwamen als snel mooie ideeën boven drijven. Aan elke tafel zat een mix van mensen die via werk of organisatie regelmatig met eenzaamheid te maken hebben. Zo waren er maatschappelijke organisaties, die al langer met het onderwerp bezig zijn, maar ook verenigingen, het bedrijfsleven, organisaties voor kunst en cultuur en sportorganisaties. De aanwezigen waren het er al snel over eens dat eenzaamheid, voor elke leeftijdscategorie, uit de taboe sfeer moet. Het kan iedereen overkomen, of je nu oud bent of jong, of daartussenin.


Al pratend ontstonden leuke ideeën zoals een ouderencafé waar ouderen rustig samen koffie kunnen drinken en terecht kunnen voor een spelletje en een praatje. Ook werd er geopperd ‘Cultuurmaatjes’ te maken, zodat een oudere samen met een vrijwilliger naar bijvoorbeeld een theatervoorstelling of een expositie kan gaan. De drempel om zoiets alleen te bezoeken blijkt nu vaak te hoog, waardoor mensen de deur niet meer uit komen.

 

-advertenties-

-goede doel-

-Actie(F)tas-