Opening Speeltuin De Spil15In de commissievergadering is maandag weer gesproken over speeltuin De Spil in Rokkeveen. Voor- en tegenstanders kwamen naar de raadszaal om in te spreken. De commissie wil maandag in de raadsvergadering verder praten over de speeltuin.

Veel partijen willen het liefst nog vóór het zomerreces verder praten over de aanpassing van speeltuin 'De Spil' aan het Straspad in Rokkeveen. Zij vinden dat de onrust in de wijk rondom de speeltuin al lang genoeg duurt en dat er zo snel mogelijk rust en duidelijkheid moet komen. Zij verzoeken het college om even pas op de (speel)plaats en geen wijzigingen door te voeren totdat dit besproken is in de raad.

Het punt dat steeds terugkeerde in de besprekingen was dat de overlast niet veroorzaakt wordt door de kabelbaan, die weg zou moeten in het voorstel van het college, maar door het geluid van de spelende kinderen. Volgens insprekers is het weghalen van de kabelbaan dan ook geen oplossing voor het probleem, het geluid van de spelende kinderen zou daarmee niet of nauwelijks verminderen. De overlast wordt volgens hen vooral veroorzaakt door ‘oneigenlijk gebruik’ van de speeltuin: hangjongeren die in de avond en nacht voor overlast zorgen.

Wethouder Jacobien Groeneveld gaf in een reactie toe dat het ‘ongelooflijk lastig was om iedereen tevreden te stellen wat betreft de speelplaats. “Dit zorgt voor veel reuring in de wijk, zelfs tot bedreiging van kinderen aan toe.” De wethouder heeft begrip voor zowel voor- als tegenstanders van de speeltuin. “Ook al is het aantal tegenstanders van de speeltuin kleiner, het is niet zo dat hier per se het recht van de sterkste geldt. We blijven kijken naar het belang van beide partijen.
Het college koos in eerste instantie, in mei dit jaar, voor weghalen van de kabelbaan omdat hierover tijdens de mediation geen overeenstemming was bereikt. “Maar mijn beslissing is niet heilig, het college is bereid hier opnieuw naar te kijken”, aldus wethouder Groeneveld.

Het is nu aan de raad om een beslissing te nemen over de speeltuin.

-advertenties-

-goede doel-

-Actie(F)tas-