H. Huizer lintje 3De heer Hans Huizer uit Zoetermeer ontving donderdag 11 juli 2019 een Koninklijke onderscheiding uit handen van minister Van Engelshoven. Hij werd benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau voor zijn belangrijke bijdrage aan het onderwijs en de ontwikkelingen van jongeren uit achterstandswijken.

De Koninklijke onderscheiding werd uitgereikt aan de Hans Huizer tijdens zijn afscheid van het onderwijs vanwege zijn pensioen. In aanwezigheid van familie, vrienden, collega’s, leerlingen en de Zoetermeerse burgemeester Aptroot, werd de heer Huizer verrast en in het zonnetje gezet. In 1976 startte de hij als docent op de Haagse Praktijkschool De Einder. In 1999 maakt Huizer de overstap naar de Johan de Witt Scholengroep, waar hij verschillende functies vervulde en in 2011 algemeen directeur werd. Hans Huizer heeft zich sterk gemaakt voor leerlingen uit de achterstandswijken, vaak met een lage sociaal-economische status en een niet-westerse culturele achtergrond.

 

Arbeidstransferunit

In 1998 bedacht en startte Hans Huizer de Arbeidstransferunit. Leerlingen van De Einder en de Johan de Witt Scholengroep worden hier gestimuleerd en begeleid in de overgang van school naar werk. Deze Arbeidstransferunit bestaat nog steeds voor beide scholen. Daarnaast was Huizer initiatiefnemer van de weekendschool, ter bevordering van de doorstroom van leerlingen van elf tot dertien jaar naar het voortgezet onderwijs. In samenwerking met het ROC Mondriaan zette hij zich in voor de ‘Internationale Schakel Klas’. Leerlingen van twaalf tot achttien jaar, die korter dan twee jaar in Nederland zijn, leren hier de Nederlandse taal en worden voorbereid om door te stromen naar het reguliere onderwijs.

-advertenties-

-goede doel-

-Actie(F)tas-