Lectoraat Data ScienceWethouder Iedema (Onderwijs) ondertekende vrijdag 6 september een samenwerkingsovereenkomst met De Haagse Hogeschool waarin afspraken zijn vastgelegd over de komst van het lectoraat Data Science.

Wethouder Iedema is blij met de komst van dit lectoraat naar Zoetermeer: “Dit lectoraat draagt bij aan het IT-profiel van Zoetermeer en versterkt de groei en ontwikkeling van het hoger onderwijs in de stad. Zo creëren we hoogwaardige werkgelegenheid van de toekomst en behouden we hoogopgeleide jongeren voor de stad.”

Rajash Rawal, lid van het College van Bestuur van De Haagse Hogeschool: “Door onderzoek en onderwijs te koppelen aan concrete vraagstukken van gemeenten en bedrijven, ontstaat echte winst. Zo kunnen onze onderzoekers en onze studenten echt impact hebben op de gemeenschap om ons heen.”

Een lectoraat is een leerstoel aan een onderwijsinstelling waar lectoren het kennisdomein ontwikkelen, zodat die kennis terug kan vloeien naar het werkveld van de docent. Het lectoraat Data Science gaat zich richten op het toepassingsgebied gezondheidszorg. Zorg is, net als ICT, een van de sterkste economische sectoren van de gemeente Zoetermeer. Door de samenwerking met de gemeente zullen ook Zoetermeerse zorgvraagstukken door dit lectoraat worden onderzocht.

-advertenties-

-goede doel-

-Actie(F)tas-