Dutch Innovation FactoryVoor de komende jaren is twee maal 3 ton beschikbaar om het Dutch Innovation Park verder vorm te geven. Met het geld worden de verbindingen in het gebied en faciliteiten voor de studenten verbeterd.

 

Wethouder Iedema (Onderwijs & Economische Zaken) is enthousiast over de plannen voor het park: “Het verder ontwikkelen van het park is belangrijk voor Zoetermeer. Het doel is een
modern en hoogwaardig campusgebied waar onderwijs, onderzoek, werken en wonen worden gecombineerd in een aantrekkelijk gebied dat verbonden is met de rest van onze stad.”

Het Dutch Innovation Park maakt de laatste jaren een flinke groei door, zo is er dit jaar een nieuwe studierichting gestart op de Dutch Innovation Factory en komt het lectoraat Data Science ook naar Zoetermeer. In de uitvoeringsagenda staan concrete doelstellingen om het park verder te ontwikkelen. Zo wordt aandacht besteed aan de bereikbaarheid en vervoersverbindingen, de groei van het studentenaantal en uitbreiding en verbreding van het onderwijsassortiment, de realisatie van woningen voor studenten en short stay faciliteiten. Daarnaast wordt ingezet op het verbeteren van de openbare ruimte in het gebied.

-advertenties-

-goede doel-

-Actie(F)tas-