2012 0606001Duiven voeren is leuk. Maar te veel duiven zorgen ook voor rommel en overlast. In Palenstein is dit het geval, vooral bij de flats. Om het probleem te helpen oplossen wordt op 6 juni een duivenvoorstelling gespeeld voor drie basisscholen in Palenstein. De leerlingen van groep 7 en 8 van de Meerpaal, de Achtsprong en de Prins Bernhard School gingen in de ochtend naar Castellum Palenstein. Jerremey Schutte en Jacy Toetenel van Melange Music hadden binnen een paar seconden de aandacht van alle kinderen toen ze begonnen met een EK meezing medley.

Alle kinderen keken vervolgens vol aandacht naar het verhaal over de duivenoverlast.

Zo worden de jongste bewoners van de wijk zich bewust van de overlast, maar vooral van de oplossing: geen duiven meer voeren en nesten verwijderen! Thuis kunnen zij hierover vertellen; zo verspreidt de kennis zich door de buurt.

Lik op Stuk

Deze duivenactie is onderdeel van het Lik op Stuk-beleid dat de gemeente en woningcorporaties inzetten in Palenstein. Met Lik op Stuk worden activiteiten ondernomen waarmee de leefbaarheid in de wijk verbetert.

2012 0606019 2012 0606020

-advertenties-

-goede doel-