nieuwe driemanspolder 2“Het wordt een prachtig open gebied om te fietsen, te wandelen, paard te rijden en te kanoën”. Paul Hollander is erg te spreken over de Nieuwe Driemanspolder. Hij is projectleider bij het Hoogheemraadschap Rijnland in Leiden. Vanaf dit najaar begint aannemer De Dijkencombi onder leiding van Rijnland de polder her in te richten.

In juni starten de eerste voorbereidingen. Paul: “De mensen gaan er de komende jaren veel van zien”. Het is de bedoeling dat het karwei begin 2020 helemaal af is. De Nieuwe Driemanspolder ligt ten westen van onze stad en grenst aan het Buytenpark en het Westerpark.

Nu is het nog agrarisch gebied met weilanden en akkers. Maar dat gaat er geheel anders uitzien. Ongeveer 2/3 van het terrein bestaat uit water met een aantal eilandjes. Hoe hoog het waterpeil is, hangt mede af van de toestroom van water van buiten de polder. Het gebied is namelijk grotendeels bestemd als bergingsgebied voor wateroverlast als gevolg van heftige buien. Die buien nemen naar verwachting toe als gevolg van de klimaatverandering. Ongeveer 1/3 van de polder is ‘droog’ en krijgt een vooral recreatieve bestemming. Paul: “In het zuiden van het plangebied wordt een camping aangelegd en er is een mogelijkheid voor kleinschalige horeca. En het betekent óók een mooi doorlopende fietsverbinding met gemeenten naast Zoetermeer”. Er worden geen strandjes aangelegd maar wel een ligweide zo vertelt hij. Ook komt er mogelijkheid voor botenverhuur.

 

Resultaat: een win-win situatie

Ruim 20 jaar geleden had de Provincie Zuid-Holland al plannen om het gebied anders in te richten. Dat gebeurde in het kader van de zogenaamde ‘Groen-blauwe slinger’. Dat is het landelijke gebied tussen Delft, Den Haag, Zoetermeer en Leiden. Zuid-Holland wilde tegengas geven aan de verstedelijking door ruimte voor natuur en recreatie te creëren. Rond die tijd was Rijnland ook al op zoek naar een gebied om overvloedig water te kunnen bergen. En het oog viel daarbij op de Nieuwe Driemanspolder aan de rand van Stompwijk. De omgeving daar vormt in hun ogen een knelpunt. Paul: “Juist in dat gebied staan de sluizen die het water naar zee afvoeren te ver weg. En ook de afwatering naar verbindingswateren is niet goed”. En hij vervolgt: “Bij grote regenval kunnen de polders tijdelijk onder water komen te staan. Met schade aan bijvoorbeeld gewassen als gevolg”. De provincie en Rijnland besloten de handen ineen te slaan. Door waterberging, natuur en recreatie te combineren ontstond zo een win-win situatie.

 

Voorbereiding kost tijd

nieuwe driemanspolder 1In onderling overleg kreeg Rijnland voorts de leiding over de herinrichting van de polder. Zuid-Holland stelde daarbij wel eisen op het gebied van natuur en recreatie. Ook daardoor zal er in vooral het natte deel veel ruimte voor de natuur zijn. En in het droge deel dus vooral voor (natuurvriendelijke) recreatie. Het hele project kost 80 miljoen euro waarvan de provincie 30 miljoen inbrengt. Ook Zoetermeer draagt met 1,5 miljoen haar steentje bij. De omliggende gemeenten zijn eveneens in de planvorming betrokken, net als hun inwoners. In 2014 heeft Rijnland 7 bijeenkomsten georganiseerd waar bewoners en belangenverenigingen hun zegje konden doen over de plannen. Eén van de bijeenkomsten stond in het teken van natuur in de Nieuwe Driemanspolder. Er is voor Rijnland veel en langdurig (voor)werk gaan zitten in de onteigening van de polder. Paul: ”Ik had 33 dossiers en de meeste gevallen zijn in overleg onteigend. Maar een paar keer werden we het niet eens over de waarde van grond. Dan komt de rechter erbij en volgt er een Koninklijk Besluit”.

 

Zoetermeerders zien het wel zitten

We vragen Paul wat Zoetermeerders volgens hem van de nieuwe polder vinden. “We doen het ten eerste voor de recreanten uit de omgeving. Ten tweede willen we de bezoekers in het plan meenemen”. Daarom worden er sinds 2014 jaarlijks informatiebijeenkomsten georganiseerd in SnowWorld. Er komen ongeveer 200 à 300 mensen op zo’n informatieavond. De informatiebehoefte is er dus!” En wat de sfeer betreft vertelt hij dat niet iedereen het met de plannen eens is. Maar de balans slaat naar het positieve door zo vertelt hij: “Over het algemeen is men nieuwsgierig naar de voortgang. De meerderheid zit er positief in!”. Rijnland is ook erg in zijn nopjes met de aanpak van de aannemer. Paul: “Die probeert verkeersstromen zoveel mogelijk te scheiden. Dat is goed voor de veiligheid en er is nauwelijks extra verkeer. Mensen zullen vooral merken dat er hard gewerkt wordt in de polder”. Zo zal er een vaart worden gegraven langs de 'buitenrand’ van het Buytenpark. Die vaart zal aansluiten op de ‘Ringsloot’; de waterweg rondom de Zoetermeerse Meerpolder. Wandelaars en fietsers kunnen daar binnenkort de aanleg van nieuw water met eigen ogen zien!

 

Tekst: Rob Oele

Foto's: Rijnland

 

-advertenties-

-goede doel-