Zoetermeer is een groene oase in de Randstad: een mekka voor bloemen, planten, vogels en andere dieren. In de nieuwe serie ‘Zoetermeer, Natuurlijk Groen’ gaat Zoetermeer Actief met u op pad in de natuur in en rond Zoetermeer. Vandaag de 6e aflevering: Bart Budding, projectleider van een onderzoek naar de haalbaarheid van een vaarverbinding rond Zoetermeer.

 

Bart Budding“Typerend voor dit project is dat er heel creatief mag worden nagedacht over wat er allemaal mogelijk is”. We spraken met Bart Budding, ‘adviseur water’ bij APPM Management Consultants. Hij is projectleider van een opdracht waarbij veel vindingrijkheid komt kijken. De laatste jaren is het idee gerijpt om vanuit de Rottemeren een vaarverbinding door te trekken naar de Oude Rijn. Zo zou je vanuit Rotterdam via de Oude Rijn door kunnen varen naar de Vliet en kom je weer in Rotterdam uit. Een rondje over het water rond Zoetermeer dus. Dat initiatief heet het ‘Rotte-Rijn-Vliet project (RRV). Inmiddels is per begin april 2017 door APPM het onderzoek gestart of dat idee levensvatbaar is. Het bureau is gespecialiseerd in dit soort (water)projecten waar veel partijen bij zijn betrokken.

Dat de opdracht gecompliceerd is blijkt onder andere uit het feit dat naast Zoetermeer maar liefst 10 andere partijen opdrachtgever zijn. De Zoetermeerse wethouder Robin Paalvast is namens de 11 partijen de bestuurlijke opdrachtgever. Het trekkerschap is overigens verdeeld over de partijen, zo is de gemeente Alphen aan den Rijn de ambtelijke opdrachtgever. Hij is erin geslaagd de handen op elkaar te krijgen voor dit ambitieuze plan en dat vindt Bart wel een kunststukje: “Het is op zich al heel bijzonder dat het gelukt is dit met zoveel partijen samen op de agenda te krijgen. En het is ook verwonderlijk dat iedereen die betrokken is er zo positief inzit. Dat maken we weleens anders mee”.

 

Nieuwe kansen creëren

De opdracht gaat een stuk breder dan alleen het uitdenken van een nieuwe vaarverbinding. Bart licht toe: “Er is de bestuurlijke gedachte om interessante bestemmingen te creëren in het gebied rondom de vaarroute. Dat is goed voor de ontwikkeling van dat gebied. Het gaat ruwweg om het land tussen Zoetermeer, Alphen aan den Rijn en Waddinxveen”. Zie bijgevoegd kaartje (red.) Hij vertelt verder dat er verrassend veel steun is voor het opwaarderen van de gebiedskwaliteit daar.

APPM vindt zelf ook dat alleen een focus op de vaarverbinding onvoldoende is omdat je dat niet terugverdient. Bart: “Je zult dus een plan moeten bedenken waarbij je zogenaamde ‘meekoppelkansen’ inbouwt. Zoals de aanleg van een nieuwe plas of iets dergelijks”. Dat trekt bijvoorbeeld Bed & Breakfast voorzieningen, kayakclubs en campings aan vertelt hij verder. Bovendien kan je zo de natuurwaarde van het gebied opwaarderen vervolgt hij. Bart: “Natuur is een factor van grote maatschappelijke waarde en dat moet herkenbaar zijn in onze scenario’s. Zoals in de oevers, het riet en de inhammetjes van de vaarverbinding”.

 

Creatieve en open aanpak

Bart zet uiteen waarom APPM niet een afgerond plan oplevert. “Het gaat in de eerste plaats om de ontwikkeling van een visie en het bepalen van de haalbaarheid. Daarbij moet je breed zoeken en ideeën verzamelen”. Dat gebeurt via heel open brainstormsessies. Daarna is het de kunst om die ideeën te bundelen naar een aantal realistische scenario’s. Aan de scenario’s zitten ook kostenplaatjes; hoe ambitieuzer hoe duurder het uitvalt natuurlijk. Als voorbeeld van dat laatste noemt hij de optie om een aquaduct over de A12 te leggen. Dan zouden ook grote schepen door kunnen varen wat nu alleen lage sloepen kunnen. Bart: “Dat zou een gigantische en langdurige investering vergen”.

 

Wilde plaatjes

Middels een zogenaamd ‘werkatelier’ zijn op 16 mei 2017 de eerste wilde ideeën opgehaald. Dat gebeurde samen met deskundigen en belanghebbenden uit het gebied. Bart is erg te spreken over deze eerste bijeenkomst: “Het was een heel leuke dag. Ik vind het verrassend dat als je samen zo’n dag hebt je erg creatieve ideeën kunt ontwikkelen. Terwijl je misschien zou verwachten dat men behoudender zou zijn”. Aan het eind van de middag zijn er in 4 subgroepen vier ‘wilde plaatjes’ tot stand gekomen. Bart: “Het was erg opvallend dat men in 3 van de 4 groepen met een idee voor een plas in het gebied kwam”. In de avond was er een inloopavond waar iedereen welkom was om over de wilde plaatjes na te praten.

 

Kom 4 juli s‘avonds kijken!

Op 4 juli aanstaande is er een tweede werkatelier bij voetbalclub DSO in Zoetermeer. Daar brengt APPM 6 mogelijke scenario’s in die door de deelnemers worden besproken. Het is de bedoeling dat er aan het eind van de dag een beperkt aantal aantrekkelijke scenario’s overblijft. s‘Avonds is iedereen vanaf 19.00 uur weer welkom bij de voetbalclub (klik op de link voor locatie) om de resultaten van de dag te bekijken. In een derde werkatelier op 7 september worden de overgebleven scenario’s beoordeeld om ze voor de bestuurders inzichtelijk te maken. Daarna volgt het eindrapport.

Daarin zijn opties voor vaarroutes opgenomen maar er wordt ook een zogenaamde ontwikkelagenda bijgevoegd. Daarin staat onder andere welke kansrijke dingen je sowieso de komende jaren in het gebied al kunt doen. Of wat je moet laten om gewenste ontwikkelingen niet te blokkeren. Het is voor hem en zijn collega’s een grote uitdaging om dit zeer creatieve proces tot een realistische afsluiting te brengen. Bart: ‘We willen een aantal geloofwaardige scenario’s aan de bestuurder kunnen overleggen. Het is namelijk aan hen om te beslissen”.

Tekst Rob Oele

-advertenties-

-goede doel-