Locatie zonnepark RoeleveensewegHet CDA Zuid-Holland is niet blij dat er voor het grootschalige zonnepark aan de Roeleveenseweg in Zoetermeer nu toch een omgevingsvergunning lijkt te komen. Eerder had de gedeputeerde aangegeven niet overtuigd te zijn van dit plan.

Het CDA is dan ook verbaasd over het feit dat sinds 4 april een ontwerp omgevingsvergunning ter inzage ligt. De locatie aan de Roeleveenseweg betreft een gebied waarvan de bestemming oorspronkelijk sport/golfbaan, groen en natuur was. Het CDA wil graag weten hoe een zonnepark zou passen binnen de provinciale ambities van de groenblauwe dooradering, een netwerk van landschapselementen in het landelijk gebied. Ook gaat een keuze voor deze locatie in tegen het aangekondigde verbod op zonneparken in agrarische- en natuurgebieden.

Samen met de CDA fracties in Zoetermeer en Pijnacker-Nootdorp trekt het CDA Zuid-Holland op om de aanleg van een zonnepark aan de Roeleveenseweg tegen te houden. Op 16 januari 2024 werden hierover schriftelijke vragen gesteld. Zolang er andere mogelijkheden zijn om zonnepanelen te plaatsen moet de schaarse ruimte in Zuid-Holland namelijk niet worden opgeofferd aan grootschalige zonneparken volgens het CDA.

Meer politiek nieuws vindt u op onze politieke pagina: Politiek nieuws

-advertenties-

-goede doel-