verkiezingen EU 2024Donderdag 6 juni zijn de verkiezingen voor de leden van het Europees Parlement. U kunt vanaf 7.30 tot 21.00 's avonds uw stem uitbrengen in één van de 55 stembureaus in Zoetermeer. De stempas en kandidatenlijst heeft u thuis ontvangen, hierop staat ook aangegeven waar u het dichtstbijzijnde stembureau vindt.

Waarom stemmen?

Stemmen voor de Europese Verkiezingen is belangrijk omdat veel wetgeving, regels en beleid mede bepaald wordt door Europa. Op het gebied van milieu, veiligheid, migratie, sociaal beleid enz heeft de EU veel invloed op de regelgeving in Nederland.

Wie het liefst op een lokale kandidaat stemt, heeft de keuze uit twee kandidaten. Wethouder Ingeborg ter Laak staat als nummer 2 op de lijst van het CDA voor de verkiezingen en Marco van den Boomgaard is verkiesbaar voor Forum voor Democratie.

Toegankelijkheid stembureaus 

Op de achterzijde van de kandidatenlijst, die bij iedere stemgerechtigde in de bus valt, staat vermeld waar u kunt gaan stemmen. Alle stembureaus zijn toegankelijk volgens de richtlijnen van de Rijksoverheid, waar nodig zijn tijdelijke maatregelen genomen. Bij alle stembureaus is een (tijdelijke) gehandicaptenparkeerplaats aanwezig. 

Het stembureau in het Stadhuis-Forum is extra ingericht voor mensen met een visuele beperking. Op dit stembureau kunnen mensen ook stemmen met behulp van een soundbox en stemmal. 

 Meer politiek nieuws vindt u op onze politieke pagina: Politiek nieuws

-advertenties-

-goede doel-