elderly 8776593 1280Onder de titel 'Zin in 't alledaagse geven vijf enthousiaste Zoetermeerse schrijvers hun stadsgenoten 'stof tot nadenken'. In onze column over zingeving vandaag:  geen geraniums voor ‘grijze generatie’.

 

Ik heb aan den lijve ondervonden dat de overgang van mijn werkend leven naar de levensfase na mijn pensioen niet zonder slag of stoot verliep. Het was een breuklijn in mijn leven waarin ik als het ware mezelf ten dele opnieuw moest uitvinden omdat doelen en netwerken uit mijn ‘vorige leven’ wegvielen. Dat proces duurde jaren. Daarbij heb ik geleerd dat je vooral niet stil moet gaan zitten om je nieuwe weg te vinden. Dat inzicht sluit aan bij een hoofdthema van een zeer drukbezochte bijeenkomst die op 23 april j.l door Jong-senioren Zoetermeer werd georganiseerd. Doelgroep waren (jong-)senioren die door de inleiders (waaronder de bekende neuropsycholoog Erik Scherder) werden betiteld als leden van de ‘derde levensfase’.

Die fase volgt na je jeugd en die van het werkend leven en gaat vooraf aan de laatste levensfase waarin je kwetsbaar en afhankelijk kunt worden. De inleiders wisten aannemelijk te maken dat die derde levensfase een zeer grote en ook nog snel in omvang groeiende groep ouderen omvat. En ook dat die groep vaak nog een of meerdere decennia vitaal en ondernemend blijft. Ongemerkt staat daarom een ‘grijze generatie’ op die van wanten weet en dat is een soort stille revolutie. Want hoewel het beeld nu gaandeweg aan het kantelen is, werd er tot voor kort vaak vooral zorgelijk tegen deze groep ouderen aangekeken. Nou die zorgt dus meestal wel voor zichzelf!

china 4478084 1280In genoemde bijeenkomst werd ook besproken hoe je in de derde levensfase vitaal kan blijven. De sleutelwoorden waren wat mij betreft ‘bewegen’ en ‘onder de mensen zijn’. Erik Scherder benadrukte dat lichamelijk (veel) bewegen je een hoop extra goede jaren kan bezorgen. En hij zei ook dat het geestelijk vooral de kunst is om dingen te (blijven) doen die moeite kosten. Zoals nieuwe dingen leren. Ikzelf heb bijvoorbeeld na mijn pensioen uitgebreid onderzoek gedaan naar de ontstaansgeschiedenis van de mens. Iets nieuws dus waar ik voor mijn pensioen niet aan toe kwam. En via vrijwilligerswerk kom ik ook (weer) onder de mensen. Om uit te zoeken wat dat betreft bij me past, kostte jaren, maar het was de moeite waard. Nou is het afwachten wat er nog meer op mijn levenspad komt. Het spreekwoord ‘een mens is nooit te oud om te leren’ lijkt meer dan ooit op te gaan. En die van ‘achter de geraniums zitten’ steeds minder!

Blogschrijver: Rob Oele

De Zoetermeerders die meeschrijven aan deze blog maken deel uit van de themagroep 'Zingeving' van Jong Senioren Zoetermeer. De themagroep stelt zich ten doel om levensverhalen van (jong)senioren in Zoetermeer te verzamelen en met elkaar te delen. Op dit moment vindt dat plaats in de vorm van een tweemaandelijks 'Zinvol gesprek' waar iedere (jongs)senior welkom bij is.

De vorige columns 'Zin in 't alledaagse' kunt u hier vinden: Zin in 't alledaagse

-advertenties-

-goede doel-