Zoetermeer Actief is een journalistiek medium. Bij al zijn uitingen baseert de hiervoor verantwoordelijke Stichting Rond Zoetermeer Actief zich dan ook op de journalistieke regels zoals vastgelegd in de Code van Bordeaux, erkend door de Nederlandse Vereniging voor Journalistiek (NVJ).
Dit houdt kortweg in dat Zoetermeer Actief uitgaat van het grote belang van vrije nieuwsgaring gekoppeld aan de verantwoordelijkheid om alle nieuws waarheidsgetrouw, onafhankelijk, fair en met open vizier te brengen. Zie voor de journalistieke code ook: https://www.nvj.nl/themas/journalistieke-praktijk/ethische-regels/code-journalistiek


Zoetermeer Actief probeert altijd zorgvuldig om te gaan met de gegevens voor een artikel en maakt er gewoonte van om indien mogelijk de informatie te verifiëren. 


In dit kader hanteert de Stichting Rond Zoetermeer Actief bovendien het volgende Rectificatiebeleid:


- Een artikel op de website van Zoetermeer Actief komt in aanmerking voor rectificatie als aantoonbaar onjuiste gegevens zijn vermeld of als iemand (een persoon of organisatie) ernstige schade lijdt door de gepubliceerde informatie.
- In dergelijke gevallen kan het artikel aangevuld worden met de juiste informatie. 
- Een verzoek tot rectificatie van een artikel moet altijd door het bestuur van Stichting Rond Zoetermeer Actief besproken en geaccordeerd worden.
- Zo’n verzoek tot rectificatie heeft geen zin als louter en alleen sprake is van het oneens zijn met een als zodanig herkenbare professionele indruk, mening of conclusie in een bericht op Zoetermeer Actief. 
- Ook is een rectificatie niet mogelijk als geruime tijd ná plaatsing van het artikel daarin gebruikte gegevens zijn veranderd.
- De Stichting Rond Zoetermeer Actief zal als regel niet ingaan op verzoeken oude publicaties onvindbaar te maken of te verwijderen. Dit is geen normaal journalistiek gebruik en zou kunnen leiden tot geschiedvervalsing. Van deze beleidslijn zal uitsluitend worden afgeweken bij duidelijk dringende redenen.

 

Als medium hebben wij volgens de Autoriteit Persoonsgegevens een grondslag voor het verwerken van (persoons)gegevens, die van belang zijn voor een nieuwsartikel. Stichting Rond Zoetermeer Actief baseert haar rectificatiebeleid daarom mede op de aanwijzingen van de Autoriteit Persoonsgegevens. Zie hiervoor: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/gebruik-uw-privacyrechten/recht-op-rectificatie 

 

-goede doel-