20140206 10402Weet u wat de betekenis is van de straatnaam waar u woont? In Straat in beeld gaan wij op zoek naar de informatie achter het blauwe bordje bij u in de straat. Deze week de Voorhamstraat in Palenstein.

De Voorhamstraat is een straat in de wijk Palenstein, wijk 22. De straat ligt in een deel waar de straten vernoemd zijn naar mensen die in de geschiedenis van Zoetermeer iets hebben betekend. Het is een lange, bochtige straat die aan de ene kant overgaat in de Van der Maasstraat en aan de andere kant in de Van Lodensteinstraat.

 20140206 10400

20140206 10403

 

Pastoor VoorhamDe naamgever van de straat is Johannes A. Voorham. Hij leefde van 1882-1973 en was pastoor van de H. Nicolaasparochie van 1944 tot 1957. H. Nicolaas was de beschermheilige van onder andere de vissers. Voorham was de eerste die merkte dat het geloof en de samenleving waren veranderd na de Tweede Wereldoorlog. Mensen vonden geloof minder belangrijk en gingen minder vaak naar de kerk. Daar kon hij moeilijk mee omgaan. In 1948 schreef hij: "De bezettingsjaren hebben op 't geestelijk-godsdienstig leven veel nadeeligen invloed gehad". In de bibliotheek in het Forum is informatie te vinden over de geschiedenis van de H. Nicolaasparochie. Een kapelaan pastor geeft aan dat hij van hem geleerd heeft "om bij het vormen van een mening en het nemen van een besluit niet overhaast te werk te gaan, maar de verschillende aspecten van de zaak tevoren goed te overwegen en onder ogen te zien."

Johannes A. Voorham verloor al vroeg zijn vader aan de vliegende tering (tuberculose). Zijn moeder hertrouwde met Jacobus Boek en uit dit huwelijk kreeg hij nog een broer, Martinus Boek. Daarna overleed ook zijn moeder aan de gevolgen van deze vreselijke ziekte. Hij verhuisde daarop naar zijn familie in Maasland en werd boerenknecht. Op zijn 22e begon hij met zijn priesterstudie in Megen (Noord-Brabant) bij de Franciscanen. Omdat de pastoor in Maasland hem geholpen had met bijlessen deed hij het gymnasium in 4 jaar. Daarna wilde hij naar het grootseminarie (priesterschool) in Warmond, maar moest volgens de regels eerst 2 jaar op Het Klein Seminarie Hageveld (Heemstede) studeren. Dit seminarie had als doel 'om aan de jongelingen, die zich den geestelijken stand willen toewijden, eene opvoeding en een onderwijs te verschaffen, geheel als voorbereiding, in verband staande met het hooger onderwijs en de vorming welke zij in het groot seminarium te Warmond te wachten hebben'. De priesterstudie was niet goedkoop en Johannes heeft bij verschillende familieleden om ondersteuning gevraagd.

Nicolaaskerk 1

Johannes Voorham heeft 13 jaar in Zoetermeer als pastoor gewerkt, 1944 tot 1957. In 1964 vierde hij dat hij 50 jaar pastoor was. Na zijn pensioen bracht hij zijn laatste jaren door in Voorschoten.

Tekst: Marije Ronteltap
Bron: De Nicolaaskerk 1916-1991: 75 jaar centrum van Zoetermeerse geloofsgemeenschap / samenst.: H.A.H. van Oosterhout en A.C.J. Vermeulen

Zie voor een overzicht van alle straten:

Straat in beeld

wegstapelplein

 

Hier vindt u het complete overzicht van alle straatnamen die op Zoetermeer actief aan bod zijn geweest. De straatnamen zijn gesorteerd per wijk zodat u ze gemakkelijk terug kunt vinden!

Overzicht straat in beeld

-goede doel-