20141012 29925Weet u wat de betekenis is van de straatnaam waar u woont? In Straat in beeld gaan wij op zoek naar de informatie achter het blauwe bordje bij u in de straat. Deze week de Herikerberg in Meerzicht.

 20141012 29926  20141012 29929De Herikerberg is een stuwwal gelegen in de gemeente Hof van Twente. De stuwwal is ontstaan in de voorlaatste ijstijd: het Saalien. In die periode, 150.000 jaar geleden, schoof het landijs vanuit Scandinaviƫ over het noorden van Nederland. Het ijs kwam tot aan de lijn Haarlem-Nijmegen. Twee ijstongen, bestaande uit samengeperste en bevroren sneeuw, trokken naar het zuiden. Tussen deze twee ijstongen in verzamelde zich afgezette keileem. Een mengsel van grind, keien, zand, leem en klei. Het keileem vormde heuvels en de Herikerberg is een van die heuvels. Na het Saalien spoelde regen delen van de top af en belandde er keileem op de flanken van de heuvel.

260px Oude topokaart HerikerbergNa de laatste ijstijd begonnen de heuvel en het omliggende land hun definitieve vorm te krijgen. Door het keileem kon het regenwater niet de grond in trekken. Daarom stroomde het naar de dalen waar moerassen ontstonden.

Voor het jaar 1200 gingen zich boeren op de Herikerberg vestigen. Het lemige zand op de heuvel was geschikt voor het verbouwen van eenvoudige gewassen. Door het toenemende grondgebruik door de boeren veranderde de Herikerberg in een kale heide. Veel bomen werden er gekapt voor brandstof en als bouwmateriaal waardoor er maar een klein aantal overbleef.

Vanaf 1850 werd er begonnen met leemafgravingen. Het leem lag op sommige plekken onder een laag dekzand van een meter diep, elders bevond het zich direct aan de oppervlakte. Van het leem werden bakstenen van hoge kwaliteit gebakken. Tijdens de crisis van de jaren 30 kwam daar een einde aan. En in 1890 werd er op het hoogste punt een uitkijktoren gebouwd in opdracht van graaf Bentinck. Dit ten behoeve van de bewoners van kasteel Weldam en hun bezoekers. In 1959 is er begonnen met het winnen van drinkwater op de Herikerberg.

Tegenwoordig heeft de Herikerberg een toeristische en recreatieve functie. In de bossen op en om de Herikerberg zijn meerdere onverharde bospaden. Deze zijn populair onder wandelaars, mountainbikers en paardrijders.

Tekst: Sacha van Vlaardingen
Foto kaart: Wikipedia, Kaart van de Herikerberg uit ca. 1890

Zie voor een overzicht van alle straten:

Straat in beeld

wegstapelplein

 

Hier vindt u het complete overzicht van alle straatnamen die op Zoetermeer actief aan bod zijn geweest. De straatnamen zijn gesorteerd per wijk zodat u ze gemakkelijk terug kunt vinden!

Overzicht straat in beeld

-goede doel-