mandelabrug met foto mandela

Voor de begrafenis van Nelson Mandela werd zijn foto op de Mandelabrug getoond

U heeft zich vast wel eens afgevraagd waarnaar een straatnaam vernoemd is of wat de betekenis is. In onze vaste rubriek 'straat in beeld', hebben wij dit voor u uitgezocht.

Deze week: Nelson Mandelabrug tussen Rokkeveen en Driemanspolder.

 

3mp-ingang-mandelabrug mandelabrug2

 

Betekenis van de straatnaam

Nelson Mandela-2008Nelson Rolihlahla Mandela, die geboren werd als Rolihlahla Mandela, is een Zuid-Afrikaans voormalig anti-apartheidstrijder, ex-president van Zuid-Afrika (1994-1999) en winnaar van de Nobelprijs voor de vrede in 1993. Mandela is wereldberoemd vanwege zijn strijd tegen de apartheid en de zevenentwintig jaar durende gevangenschap (1964-1982) op Robbeneiland vanwege zijn acties tegen de apartheid.

Mandela kreeg de naam ‘Nelson’ toegewezen tijdens zijn eerste schooldag. “Op mijn eerste schooldag gaf mijn lerares, Miss Mdingane, ons allemaal een Engelse voornaam. Dat was toentertijd de gewoonte bij Afrikanen, ongetwijfeld door de Britse invloed op ons onderwijssysteem. Die dag vertelde Miss Mdingane me dat mijn nieuwe naam 'Nelson' was. Ik heb geen idee waarom precies die naam.”


Achtergrondinformatie
Mandela raakte in 1944 betrokken bij de strijd van het African National Congress (ANC) tegen de dominantie van de blanke etnische minderheid en de segregatiepolitiek. Als advocaat volgde hij hierbij het voorbeeld van geweldloosheid van Gandhi.

In 1960 stichtte Mandela de militaire tak van het ANC, Umkhonto we Sizwe (Speer van de Natie), omdat het ANC in 1960 verboden werd en de resultaten van het geweldloze verzet achterbleven. In 1961 werd hij verdacht van hoogverraad, maar vrijgesproken.

Op 12 juli 1963 werd hij opnieuw gearresteerd wegens zijn gewapende strijd tegen de apartheid. Met andere ANC-leiders werd hij in 1964 veroordeeld voor het voorbereiden van een guerrilla-oorlog, met de bedoeling het apartheidsregime met geweld omver te werpen. In het zogeheten Rivoniaproces kreeg hij een levenslange gevangenisstraf opgelegd.

Tijdens zijn gevangenschap werd de problematiek van apartheid op internationaal niveau besproken. Mandela raakte daarbij internationaal bekend en werd het symbool van de wereldwijde anti-apartheidsbeweging.

De gevangenen werden gescheiden op basis van huidskleur en zwarte gevangenen ontvingen kleinere rantsoenen dan kleurlingen en Indische personen. De categorie van politieke gevangenen, waartoe Nelson Mandela behoorde, werd afgescheiden en had minder rechten. Gevangenen moesten zich met koud zeewater wassen en Mandela sliep in een cel van 2,4 bij 2,1 meter op een slaapmat. Mandela was officieel een gevangene van klasse D. Gevangenen uit deze laagste klasse hadden slechts recht op één bezoek of brief per half jaar. In praktijk werden de spaarzame brieven lang vertraagd of gecensureerd.

mandelabrug3Robbeneiland volstond niet om de wil van Mandela te breken. Integendeel, die bleek alleen maar toe te nemen. Volgens de getuigenis van medegevangene Amhed Kathrada aanvaardde Mandela geen enkele voorkeursbehandeling en leidde hij alle protestacties in de gevangenis. Mandela weigerde stelselmatig om zijn bewakers met ‘baas’ aan te spreken.

Terwijl veel gevangenen weigerden met hun bewakers te praten, probeerde Mandela hun situatie te analyseren. Hij besefte dat het gedrag van de blanke Afrikaners geleid werd door angst. Als de zwarte bevolking aan de macht zou komen, zou dit volgens hen tot een genocide kunnen leiden. Mandela gebruikte zijn jarenlange opsluiting om de geschiedenis van de Afrikaners en hun taal, het Afrikaans, te leren. Dit stelde hem in staat hun mentaliteit te begrijpen en in dialoog te gaan. In tegenstelling tot het ANC, die de bezetting van zuidelijk Afrika door blanken beschouwde als een moderne versie van het Europese kolonialisme, zag Mandela de Afrikaners óók als rechtmatige inwoners van (Zuid-)Afrika. Hij realiseerde zich dat hij in dezelfde situatie mogelijk dezelfde drastische beslissingen had genomen.

Nelson Mandela-de Klerk 1992
Ontmoeting tussen De Klerk en Mandela in 1992

Mandela’s vrijlating op 11 februari 1990 geschiedde op verzoek van president Frederik de Klerk. Het zorgde wereldwijd voor opgetogenheid. Na zijn vrijlating ging hij meteen naar het ANC-hoofdkwartier in Kaapstad. Het verbod van het ANC werd opgeheven en Mandela werd in juli 1991 unaniem gekozen tot haar nieuwe voorzitter. Met de toenmalige regering voerde hij onderhandelingen over een zwart/blanke toekomst voor Zuid-Afrika. In september 1992 resulteerde dat in de haastige samenstelling van een tijdelijke regering die als taak had hervormingen door te voeren.

In februari 1994 werd besloten tot het houden van vrije, niet-raciale verkiezingen in de daaropvolgende winter, om te komen tot een nationale eenheidsregering. Alle partijen die meer dan twintig zetels zouden behalen, zouden worden uitgenodigd zitting te nemen in de nieuwe regering. Mandela nodigde uiteindelijk ook partijen uit die er minder hadden gekregen.

Mandela werd op 75-jarige leeftijd president, als opvolger van De Klerk, die al een aarzelend begin had gemaakt met afschaffing van apartheidsregels. Mandela stelde met hulp van onder meer de zwarte anglicaanse aartsbisschop Desmond Tutu de Waarheids- en Verzoeningscommissie in. In juni 1997 trad hij af als president van het ANC ten gunste van Thabo Mbeki. Sinds zijn aftreden als president is Mandela’s publieke rol vooral symbolisch van aard.

Mandela liep door een tbc-besmetting longschade op tijdens zijn gevangenschap op Robbeneiland. Zijn gezondheid is hierna altijd broos gebleven. In 2012 werd hij tweeënhalve week opgenomen in een ziekenhuis. Hij vertrok hierna uit Johannesburg naar zijn geboortedorp Qunu, waar hij in rust en vrede zijn laatste jaren wilde spenderen.

Eind maart 2013 werd hij tien dagen opgenomen in het ziekenhuis. Een maand lang kreeg hij bezoek van bekende politici, onder andere van Jacob Zuma. Een zichtbaar verzwakte Mandela leek niet te beseffen wat hem overkwam. Dit leidde tot een storm van protest van de Zuid-Afrikaanse bevolking, die vond dat misbruik gemaakt werd van de politieke status van Mandela.

Mandela3Begin juni 2013 werd hij opnieuw opgenomen met ‘ernstige’ longproblemen. Op 23 juni 2013 liet president Zuma weten dat de toestand kritiek was. Het was de eerste keer dat de Zuid-Afrikaanse overheid sprak van een kritieke gezondheidstoestand.

 

Nelson Mandela stierf donderdagavond 5 december 2013 kalm in zijn slaap, na een lange ziekenhuisopname wegens een longinfectie. De laatste maanden werd hij thuis behandeld. Nelson Mandela is 95 jaar geworden. Mandela krijgt een staatsbegrafenis, hij wordt op zondag 15 december begraven in Qunu, een plattelandsdorp in de provincie Oost-Kaap waar hij zijn kindertijd doorbracht. „Nelson Mandela bracht ons bij elkaar en samen zullen wij afscheid van hem nemen”, sprak president Zuma van Zuid-Afrika.

Opvallend genoeg ging op 5 december in Londen ook de Mandela-film Long Walk To Freedom in première. De film werd onder meer bijgewoond door Kate Middleton en haar man prins William.

Meer informatie

http://www.nelsonmandela.org/

http://www.mandeladay.com/

Kort overzicht van Mandela's leven:


 

Een interview kort na zijn vrijlating uit de gevangenis in 1990:

 Scheurtjes in Mandelabrug

Begin 2022 werden kleine scheurtjes in de constructie van de Mandelabrug ontdekt. De scheurtjes werden verder onderzocht en gemonitord, het zou snel gerepareerd worden met een ondersteuningsconstructie en nieuwe kitvoegen. 
Gespecialiseerde adviesbureaus onderzochten intussen de scheurvorming en pakten de constructieberekeningen er bij van de bouw in 1989. Bij doorrekening van de constructie bleek begin december 2022 dat de brug helemaal niet veilig was. “De brug is veel te zwaar voor de ondersteuning. Dit is heel slecht nieuws", aldus wethouder Marijke van der Meer (openbare ruimte).

PHOTO 2022 12 30 10 05 14

De scheurtjes zijn volgens de onderzoekers te diep om de brug nog veilig te kunnen gebruiken. Het onderzoek wijst niet uit hoe lang dit al het geval is, of hoe acuut het gevaar is. Toch besloot het gemeentebestuur om de brug per direct te sluiten om elk risico te vermijden.

‘Het is niet uit te sluiten dat de tandconstructies kunnen bezwijken. Het bezwijken van een tandconstructie leidt direct tot het instorten van de desbetreffende overspanning. Dit is niet acceptabel. Wij adviseren per direct maatregelen te treffen', aldus het adviesbureau.

De Mandelabrug werd gesloten voor al het fiets- en wandelverkeer, de A12 die onder de brug door loopt mocht wel doorrijden. Omdat de brug niet langer gebruikt kon worden, kon ook het treinstation Zoetermeer en het RandstadRailstation Driemanspolder niet meer worden gebruikt.

Donderdag 29 december 2022 werd het brugdeel over de A12 weg gehaald en direct een noodbrug geplaatst. Hiervoor werd de A12 drie dagen afgesloten. De andere brugdelen kregen een ondersteuningscontructie.

Lees ook: Noodbrug-geplaatst-over-a12

Brugdeel-succesvol-vervangen

Mandelabrug-per-direct-gesloten-vanwege-scheurgevaar

Werk-in-uitvoering

 

Zie voor een overzicht van alle straten: Straat in beeld


Door: Leo Hoekstra

wegstapelplein

 

Hier vindt u het complete overzicht van alle straatnamen die op Zoetermeer actief aan bod zijn geweest. De straatnamen zijn gesorteerd per wijk zodat u ze gemakkelijk terug kunt vinden!

Overzicht straat in beeld

-goede doel-