U heeft zich vast wel eens afgevraagd waarnaar een straatnaam vernoemd is of wat de betekenis is. In onze vaste rubriek 'straat in beeld', hebben wij dit voor u uitgezocht.

Deze week: Gruttoveld in Seghwaert.

Gruttoveld Gruttoveld2


Betekenis van de straatnaam
Grutto
De grutto is een weidevogel die tot de familie van de steltlopers hoort. De vogel dankt zijn naam aan de baltsroep, die met een beetje verbeelding als ‘utto klinkt als hij snel achter elkaar roept. Tussen eind februari en begin juli verblijft de trekvogel in Nederland, daarna vliegt hij door richting West-Afrika. De vogels die in Nederland broeden, overwinteren meestal in de kustgebieden van Senegal, Gambia, Guinee-Bissau en Guinee. De grutto heeft een gevlekte buik en flanken en het mannetje heeft in de zomer een oranjebruine kop, borst, nek en snavel. De vogel is ongeveer 40 centimeter groot, weegt 280 tot 500 gram en heeft een spanwijdte van 61 tot 70 centimeter. Kenmerkend aan de grutto is de lange, vrijwel rechte snavel. Grutto`s kunnen 10 tot 15 jaar oud worden.


Achtergrondinformatie
Grutto2In het Engels wordt de grutto Black Tailed Godwit genoemd, zijn Latijnse naam is Limosa limosa. Van alle in Noord-Europa broedende Grutto`s broedt 90% in Nederland. Dit maakt Nederland het belangrijkste gruttoland van Europa. Tussen 1990 en 2000 is het aantal grutto`s grofweg gehalveerd en de grutto staat dan ook op de rode lijst van de vogelbescherming. De reden van deze drastische afname van de populatie ligt waarschijnlijk in het feit dat zijn natuurlijke broed- en leefgebied de afgelopen jaren erg aan veranderingen heeft blootgestaan, in combinatie met het feit dat de grutto erg gevoelig is voor (veranderingen in) omgevingsfactoren. Een aantal belangrijke veranderingen in de habitat van de grutto zijn het te vroeg en intensief maaien van de broedvelden (waardoor veel eieren en jonge vogels sterven), de ontwatering van de velden, de overbemesting van de velden en wegenaanleg op de locatie waar eerst de broedvelden lagen. Ook licht- en geluidsoverlast zorgen voor verstoring van het leefgebied van de grutto. In 2003 is onder de naam Nederland Gruttoland een driejarige campagne gestart voor het behoud van de grutto.

Er is nog een tweede gruttosoort, de Rosse Grutto. Deze variant broedt niet in Nederland, maar overwintert er wel. Er bestaat ook een ondersoort van de grutto: de IJslandse grutto. Jaarlijks overwinteren er enkele IJslandse grutto`s in Nederland.

 

Luister naar het geluid van de grutto:

 

Meer informatie
www.vogelbescherming.nl/vogels_kijken//

 

Zie voor een overzicht van alle straten: Straat in beeld

Door: Leo Hoekstra

 

 

wegstapelplein

 

Hier vindt u het complete overzicht van alle straatnamen die op Zoetermeer actief aan bod zijn geweest. De straatnamen zijn gesorteerd per wijk zodat u ze gemakkelijk terug kunt vinden!

Overzicht straat in beeld

-goede doel-