In Wijk in Beeld brengen we elke week een wijk in Zoetermeer in beeld. Hier vind je de geschiedenis van deze wijk, wat er in de wijk te vinden is en wat deze uniek maakt. Noordhove wijk is vernoemd naar boerderij Noordhove aan de Zegwaartseweg.

Noordhove (wijk 28) wordt aan de zuidkant begrensd door wijkpark De Wijdse Weide en de straten Ooiweide, Rosweide, Reeweide, Ramweide, Veulenwijde en de Ruimtebaan. Aan de oostkant bevindt zich de Zegwaartseweg en in het noorden en noordoosten wordt de wijk omringd door de Zoetermeerse Plas, de Noordhovense Plas en de Benthuizerplas.

 

De wijk is vernoemd naar boerderij Noordhove aan de Zegwaartseweg 116. De schuur met het kleine zomerhuis vormen het oudste gedeelte van de boerderij en is gebouwd in 1925. Het woonhuis zelf is gebouwd in 1934.

 nh noordelijk plassengebied2021 2  nh wc Noordhove 1
Het noordelijk plassengebied in de wijk Noordhove  Winkelcentrum Noordhove

 

Wat is er te doen in Noordhove?

De betekenis van de straatnamen uit deze wijk kun je vinden op ons overzicht Straat in Beeld.

Voor nieuws uit de wijk zie: Wijknieuws Noordhove

Hier vind je de agenda met alle activiteiten in Dorp: Agenda Noordhove

Winkelcentrum Noordhove bevindt zich midden in de wijk aan de Lijnbaan. Het overzicht met alle winkels vind je hier: Winkelcentra Zoetermeer

 

 Noordhove 2  Noordhove 3
 Luchtfoto van een gedeelte van de Schansenbuurt in de Benthuizerplas in Noordhove, de zogenaamde vesting; vooraan de Bolstraschans. Bron: Rovorm uitgevers BV; Geheugen van Zoeterneer; HGOS  Woningen in de wijk Noordhove aan de Sullivanlijn. Bron: Geheugen van Zoetermeer; HGOS

Noordhove I

nh aldo van eyckpark3De ontwikkeling van de wijk verliep in twee etappes. De eerste etappe bestaat uit het westelijke deel van de wijk, Noordhove I. Bij het ontwerpen van Noordhove I werd de kleinschaligheid van een aantal eerdere wijken in de ban gedaan en kwam daar voor in de plaats ‘rationele stedenbouw’. Bij het ontwerpen van het patroon voor de wijk werd er gewerkt vanuit functies, het oorspronkelijke landschap en een uitdrukkelijke ‘compositie’. Er werd door de ontwerpers, Frans Marks en Ton Hinse, gestreefd naar een verwetenschappelijking van het ontwerp van de wijk. Verder bepaalde de nieuwe wet Geluidshinder dat er maximaal 2.250 voertuigen per etmaal een weg mochten passeren zonder dat er extra maatregelen getroffen moesten worden. Hierdoor ontstond er bijna een wiskundig spel waaruit het patroon van ontsluitingen, water, groen en de grootte van de buurten is ontstaan.

Verder heeft het krappe budget ook grote invloed gehad op de plannen voor de nieuwe wijk. In 1988 werd er begonnen met de bouw in Noordhove I. Het is een kleinschalige laagbouwwijk geworden met een grote hoeveelheid sociale woningbouw.  Deze woningen zijn, in korte rijtjes, uitgevoerd in een lichte baksteen en bekleed met trespa. Het hart van Noordhove I wordt gevormd door een winkelcentrum, sportcomplex, scholen en een kerk en dit alles grenst aan het waaiervormige Aldo van Eyckpark.

 Noordhove 1  Noordhove 4
 Het woonhuis Noordhove van de familie Visser aan de Zegwaartseweg nr. 116. Bron: Fotograaf: Wieringen, C.A.L. van (Cor); Geheugen van Zoetermeer: HGOS  Leerlingen voor de scholen De Buut en De Baanbreker in de wijk Noordhove. Bron: Geheugen van Zoetermeer; HGOS

Noordhove Afronding

Tien jaar later volgde de aanleg van het tweede deel van Noordhove. Er was namelijk met de provincie en het rijk afgesproken dat Rokkeveen voor ging. Inmiddels had de term Groeikern plaatsgemaakt voor Vinexwijk. Dat betekende dat nog voordat het plan van de wijk er was, was de ontwikkelaar al bekend en deze kreeg een zogeheten afgegrensde ruimtelijke eenheid aangeboden. Die moest financieel ‘zijn eigen broek ophouden’. Er kwam een samenbindend raamwerk met daarbinnen deelplannen die meer of minder autonoom waren, vrij van elkaar stonden. En ieder deelplan heeft wat betreft de ontwikkeling weer een eigen geschiedenis.

In Noordhove Afronding zijn onder andere in de dubo-buurt (duurzaam bouwen) 35 eco-woningen gebouwd met grote glazen serres en met zonnecollectoren en zonnecellen op de lessenaarsdaken van de woningen. En tussen de Benthuizer- en de Noordhovense Plas is in 1999 Het Bastion / De Vesting gebouwd. Een vierkant eiland, met één toegangsweg, ingevuld met laagbouw en smalle straatjes. - Villawijk

 Je vindt alle Wijk in Beeld afleveringen hier: Wijk in beeld

-advertenties-

-goede doel-