20240412 voorlopig ontwerp parkeerterrein wc de leyens sartrezijde 1000pxHet parkeerterrein van winkelcentrum De Leyens wordt momenteel opgeknapt. Het parkeerterrein wordt overzichtelijker ingericht en toegankelijker gemaakt voor mensen met een handicap, de ondergrondse containers worden naar de weg geplaatst en de meeste bomen worden vervangen.

De werkzaamheden zijn inmiddels in volle gang en daarbij worden verschillende zaken aangepakt. De parkeervakken worden groter gemaakt zodat ze weer voldoen aan de regels, er wordt een zebrapad aangelegd voor voetgangers die vanaf het Senecapad naar het winkelcentrum willen gaan en er komt een extra plek voor een wachtende vrachtauto zodat het laden en lossen bij de supermarkten voor minder overlast gaat zorgen.

Verder worden de ondergrondse afvalcontainers verplaatst zodat ze veiliger geleegd kunnen worden en dit voor minder overlast zorgt op het parkeerterrein, worden bomen die aan het einde van hun levensduur waren vervangen en wordt er bij de herinrichting van het parkeerterrein rekening gehouden met de beste plek voor het plaatsen van nieuwe verlichting. Aan de rand van het parkeerterrein komen leilindes en op het parkeerterrein zelf krijgen bomen meer ruimte zodat ze gezonder kunnen groeien. 

De omwonenden van het parkeerterrein worden zoveel mogelijk bij de opknapbeurt betrokken. Zo konden zij via https://doemee.zoetermeer.nl/alle-projecten/opknappen-parkeerterrein-deleyens-sartrezijde/default.aspx meedenken over het nieuwe ontwerp van het parkeerterrein. Ook kunnen omwonenden tijdens een informatiebijeenkomst op woensdag 24 april van 19.00 tot 22.00 uur in Eetcafé De Leyens (Gondelkade 33) al hun vragen stellen.

Meer wijknieuws vindt u op onze speciale wijkpagina's!

www.zoetermeeractief.nl/mijn-wijk

-advertenties-

-goede doel-