EntreeDe woningen in de Entree worden minder groot, maar zo kunnen er wel méér woningen gebouwd worden, zo stelt het college voor. Het college stelt voor 6250 tot 7250 woningen te realiseren. In eerdere plannen was de afspraak 4500 tot 5700 woningen.

De hogere aantallen hebben een aantal redenen. De eerste is dat het totale plangebied groter is geworden. Omdat de plannen voor een nieuwe brandweerkazerne aan het Abdissenbos niet doorgaan is op deze plek ruimte voor een andere invulling. Het college van Zoetermeer denkt aan een combinatie van woningen, school, sporthal, kantoren, bedrijven en maatschappelijke voorzieningen.

Andere redenen voor de toename zijn de afname van de behoefte aan kantoorruimte, wat bleek uit recente behoeftenonderzoeken. “De druk op betaalbaarheid en de haalbaarheid van woningen is groot”, zo stelt het college, “terwijl de behoefte aan nieuwe woningen in Zoetermeer enorm is.” Door te rekenen met deels minder grote woningen (85-90 m2 bruto) dan oorspronkelijk in de plannen zat (100 m2 bruto), sluit dit beter aan bij de (toekomstige) woningmarktontwikkelingen en kunnen meer woningen worden gerealiseerd.

Tempo maken

Wethouder Jan Iedema (Entree) verwacht met deze herverdeling de stad een ‘Toekomst-proof Woonprogramma Entree’ te bieden dat aansluit bij de Ruimtelijke Strategie Zoetermeer 2040: “Het moet doorstroming van woningzoekenden in Zoetermeer op gang brengen en een bijdrage leveren aan het tekort aan woningen in Zoetermeer en de regio. Ik vind het ook belangrijk tempo te maken en zo snel mogelijk tot concrete realisatie te komen van het Entreegebied”, aldus de wethouder.

Participatie en vervolg

De komende tijd vindt er over de herprogrammering participatie plaats met de grondeigenaren, doelgroepen van woningen en vertegenwoordigers van het bedrijfsleven en maatschappelijke voorzieningen. Buurtbewoners en andere geïnteresseerden worden geïnformeerd. De gemeenteraad zal naar verwachting voor het zomerreces een besluit nemen over de bijgestelde programmering van Entree. Dit is nodig voor het opstellen van een Omgevingsprogramma en een Ontwikkelvisie Entree.

Elke dag het Zoetermeerse nieuws in uw mailbox? Blijf op de hoogte van het laatste Zoetermeerse nieuws en meldt u aan voor onze nieuwsbrief!

zoetermeeractief.nieuwsbrief

-advertenties-

-goede doel-