FrinkingTijdens de Raadsvergadering van 8 juli is Véronique Frinking (CDA) unaniem gekozen als opvolger van Wethouder Ter Laak. Aan Wethouder Frinking zijn nog een aantal vragen gesteld door de raad voor haar verkiezing.

Ze heeft daar onder andere bij aangegeven dat Meerzicht, de afspraken rond het Haga Ziekenhuis en Zoetermeer als gezonde stad inhoud geven speerpunten voor haar zullen zijn. Daarnaast wordt ook het huidige werk van het college rond Keti Koti voortgezet.

Vervolgens is er tijdens deze raadsvergadering uitgebreid gedebatteerd over het Raadsvoorstel (her)programmering Entree.

Namens het College heeft Wethouder Iedema te kennen gegeven dat er voor de zomer een update komt over Terra Nova, uiterlijk deze week. Er komt een memo aan en de seniorenmakelaar krijgt ook een rol in de programmering.

Tenslotte heeft raadslid S. Louw (PvdA) afscheid genomen, zijn Y. Nikerk (PvdA) en A. R. van Proosdij (CDA) benoemd als raadsleden en zijn C. van den Berg (PvdA) en A. Arslan (CDA) benoemd als commissieleden.

Meer politiek nieuws vindt u op onze politieke pagina: Politiek nieuws

-advertenties-

-goede doel-