bw wijkpostVolgens wethouder Jan Iedema hoeft het wijkgericht werken, dat het motto is van het college, niet speciaal de wijkpost als uitgangspunt te hebben. Dit kan ook een andere ontmoetingsplaats in de wijk zijn, zoals bijvoorbeeld de koffietafel van de supermarkt.

Wethouder Jan Iedema: “Er zijn nu teveel losse aanbieders in de wijk, de wijkpost, wijkverpleegkundige, het wijkrestaurant en stichting Piëzo die allemaal los van elkaar dingen doen. Het is mijn ideaal om meer samen te doen. Dan sluit bijvoorbeeld een wijkverpleegkundige aan bij de koffietafel van de Albert Heijn, want dáár hoor je pas echt wat er in de wijk speelt.”

Volgens Iedema is de maatschappelijke betrokkenheid van de supermarkt in de buurt heel groot en zien zij het als eerste als er iets mis is. “Als een mevrouw voor de 3e keer binnenloopt voor dezelfde boodschap, of steeds haar pincode vergeet, kan dat een teken zijn van dementie. Het zou mooi zijn als we daar iets mee kunnen doen”.

 

Persoonlijk contact weg

De wijkposten worden binnenkort gesloten omdat de wijkpostmedewerkers te weinig te doen hebben. Bewoners moeten dan naar het Stadhuis-Forum voor hun vragen of meldingen, of dit digitaal doen. Wijkpostmedewerker Henk Verhoeven is al sinds de opening, zo’n 14 jaar geleden, te vinden in ‘zijn wijkpost’ in Buytenwegh. Ook hij merkt dat het rustiger wordt in de wijkpost, al is het nog steeds wel één van de meest-bezochte wijkposten in de stad, merkt hij op. Mensen doen vaker digitaal een melding, waarvoor ze vroeger op de post langskwamen. Maar de groep bewoners die nu nog vaak gebruik maakt van de wijkpost ziet hij niet zomaar overstappen naar digitale media. “Dat zijn wat oudere mensen, die persoonlijk contact op prijs stellen. Niet iedereen kan goed overweg met de digitale mogelijkheden”.

Gelukkig voor Henk wordt hij door de gemeente overgeplaatst en kan hij ongeveer hetzelfde werk blijven doen. “Het is de tegenwoordige tijd, hè”, verzucht Henk, “Daar doe je niets aan. Maar ik zal het persoonlijk contact met de mensen wel missen!”

 

Ambitie gewijzigd?

De LHN-fractie vraagt zich ook af hoe het college de ambitie van ‘wijkgericht werken’ gaat invullen nu de wijkposten gesloten worden. Zij vragen aan het college om uit te leggen hoe de ambitie van het ‘wijkgericht werken’ nu vorm gaat krijgen. Hilbrand Nawijn, fractievoorzitter LHN: “In het collegeprogramma staan de ontwikkeling van wijkgerichte aanpak en wijkgericht werken voorop. Is deze ambitie gewijzigd? Hoe garandeert het college dat het wijkgericht werken zich blijft ontwikkelen?”

 

Lees ook: wijkposten-sluiten

-advertenties-

-goede doel-