kba knippen lint 24 mei 2019 6Patiënten met klachten aan het bewegingsapparaat kunnen nu terecht op het spreekuur van een nieuwe, gespecialiseerde huisarts: de kaderhuisarts bewegingsapparaat (kba). Dit is een huisarts die twee jaar extra opleiding heeft gevolgd en dus extra kennis heeft over het bewegingsapparaat.


Huisartsen in Zoetermeer en Benthuizen kunnen patiënten met klachten aan bijvoorbeeld schouder, knie of heup, doorverwijzen naar de kaderhuisarts. Vaak kan de huisarts patiënten met klachten aan het bewegingsapparaat zelf behandelen of doorverwijzen naar een fysiotherapeut. Toch komt het ook regelmatig voor dat de klachten blijven aanhouden of dat niet helemaal duidelijk is wat de oorzaak is van de klacht. De kaderhuisarts bewegingsapparaat kan juist dan een belangrijke aanvullende rol hebben. Hij kan collega-huisartsen adviseren over de juiste diagnose en behandeling. Het spreekuur vindt wekelijks plaats op vrijdag op de locatie van de Huisartsenpost Zoetermeer (achterzijde LangeLand Ziekenhuis, Brechtzijde). Darian Shackleton begint met het wekelijkse spreekuur, later gaat ook collega Just Hofmans spreekuur houden. Het spreekuur is opgezet in samenwerking met het LangeLand Ziekenhuis en wordt deels gezamenlijk met een orthopeed gehouden.


Alleen na verwijzing

Patiënten kunnen alleen na verwijzing door hun huisarts naar het spreekuur van de kaderhuisarts. Meestal is één consult bij de kaderhuisarts genoeg. Soms kan het zijn dat hij tijdens het eerste consult oordeelt dat het nodig is om de patiënt nog een keer terug te laten komen voor een gezamenlijk consult van de kaderhuisarts en de orthopeed. Dit gebeurt bijvoorbeeld als er extra expertise nodig is voor het stellen van een juiste diagnose. De orthopeed schuift dan aan bij het spreekuur van de kaderhuisarts. Na maximaal twee consulten bij de kba komt de patiënt weer terug bij de eigen huisarts. De kaderhuisarts geeft zijn bevindingen door aan de huisarts van de patiënt en geeft als het nodig is advies voor verdere behandeling of doorverwijzing naar een andere zorgverlener.

-advertenties-

-goede doel-

-Actie(F)tas-