global goals springplankWethouder Jakobien Groeneveld onthulde woensdag 29 mei een heel bijzondere muurschildering op IKC De Springplank. Samen met de Nicaraguaanse kunstenares Thelma Karina Tellez Lazo maakten de kinderen een muurschildering van 12 meter breed bij 3 meter hoog rond het thema Global Goals 2030.


Vrijwilligers van de Ambachtenwerkplaats van Piëzo en overige vrijwilligers van Piëzo hebben de school ondersteund bij de uitvoering van dit project. Zo hebben de vrijwilligers met de kinderen het leven in Nicaragua nagespeeld in het inleefatelier en tevens dit atelier op school op- en afgebouwd. Zij hebben de te schilderen muur voorbewerkt, de benodigde materialen voor de schildering aangeleverd en gezorgd voor vertaalwerkzaamheden en het begeleiden van groepjes kinderen bij het schilderen.
Voor de kinderen begon het avontuur met de komst van storyteller Gerard Sonnemans die de kinderen leerde over de Global Goals 2030 en over het leven in Nicaragua. De kinderen hebben het geleerde verwerkt in tekeningen, welke de basis vormden voor het ontwerp van de muurschildering.

Gedurende anderhalve week zijn de kinderen en de kunstenares druk aan het schilderen geweest en wel met zoveel enthousiasme dat kinderen en sommige buurtbewoners ook na schooltijd kwamen helpen met schilderen. Dat de kinderen zich ook in de klassen hebben beziggehouden met de Global Goals was bijvoorbeeld te zien aan de zelf ontworpen machines om plastic soep uit de oceanen te halen.
Deze activiteiten worden financieel mogelijk gemaakt door Landelijk Beraad Stedenbanden Nederland – Nicaragua, PLATFORMA-Council of European Municipalities and Regions en Europese Unie.

-advertenties-

-goede doel-

-Actie(F)tas-