dp DorpsstraatIn een raadsmemo informeert het college de raad zowel over fietsen in de Dorpsstraat als over het project compacter en vitaler winkelgebied. Fietsen in de straat wordt vooralsnog niet verboden, wel worden maatregelen genomen om overlast en (bijna) botsingen met voetgangers te voorkomen.

Uit onderzoek is gebleken dat fietsers belangrijk zijn voor de Dorpsstraat: het merendeel van de bezoekers komt met de fiets naar de straat. Om overlast te beperken en het gevoel van onveiligheid van voetgangers tegen te gaan, worden wel aanpassingen gedaan aan het huidige straatmeubilair en de (reclame)uitstallingen. De verwachting is dat fietsers hierdoor snelheid zullen minderen of afstappen en gaan lopen. Na een jaar is er een evaluatie van de maatregelen, als deze te weinig effect hebben wordt er mogelijk alsnog een fietsverbod ingevoerd.
Het huidige verbod op zaterdag blijft van kracht, maar tijdens de koopavond op vrijdagavond mag wel gefietst worden in de straat.

 

Compacter en vitaler winkelgebied

Uit het onderzoek blijkt dat de Dorpsstraat te lang en te versnipperd is om het winkelend publiek lang in de straat te houden. Samen met de MRDH (subsidieregeling Economisch Vestigingsklimaat) en de Vereniging Vastgoed-BIZ Dorpsstraat wil de gemeente het (kern)winkelgebied compacter maken en de profilering qua aanbod, uitstraling, gevoelswaarde en gastvrijheid sterker.

Foto Dorpsstraat: Gerard van Warmerdam

-advertenties-

-goede doel-

-Actie(F)tas-