PHOTO 2022 12 30 10 05 14Sinds de problemen met de Nelson Mandelabrug maakt het Zoetermeerse college van B&W zich ook zorgen over de deugdelijkheid van andere bruggen, viaducten en tunnels in de stad. Het afgelopen jaar zijn daarom in opdracht van het gemeentebestuur 80 van deze zogeheten ‘civiele kunstwerken’ geïnspecteerd.


Een van de conclusies is dat er aanvullend onderzoek nodig voor de viaducten op de Oostweg over de A12 en het spoor. Zo staat in een memo met vijf bijlagen dat het college vrijdag 9 februari 2024 heeft gestuurd aan de leden van de gemeenteraad.
Er zijn in dit traject enige schades en scheuren geconstateerd die wellicht maatregelen vergen. Volgens het college is er op dit moment ‘geen direct constructief risico’. B&W voegen daaraan toe: “De viaducten blijven daarom open voor al het verkeer. Het aanvullende onderzoek stemmen wij af met Rijkswaterstaat en Prorail. We spannen ons in om dit onderzoek in het tweede kwartaal van 2024 uit te voeren.”

Er is al onderzoek geweest naar de fietsbrug over de Aziëweg. Er is daarin enige scheurvorming geconstateerd. Daarom zijn er vorig jaar vaste palen voor de brug in het fietspad geplaatst. Nader onderhoud zal plaatshebben in het tweede kwartaal van dit jaar.
Enige zorgen heeft het college ook nog over het deel van de Mandelabrug boven de spoorlijn van de HTM. Die kan waarschijnlijk nog 30 jaar mee, maar dan moet er goed onderhoud worden gepleegd, zo merken B&W op. Met de toevoeging: “Het college streeft naar uitvoering in het 2e kwartaal 2024.”

Meer politiek nieuws vindt u op onze politieke pagina: Politiek nieuws

-advertenties-

-goede doel-