flexwoningen ruimtebaan tekeningWethouder Weerwag, portefeuille Wonen, vraagt de raad om instemmend advies voor de omgevingsvergunning voor 81 flexwoningen op de locatie Ruimtebaan in Noordhove. Op het leegstaande terrein, voormalig baggerdepot, kunnen tijdelijk flexwoningen komen om de woningnood te verminderen.

flexwoningen ruimtebaan planDe aanvraag omgevingsvergunning is op 29 maart 2024 binnengekomen bij de gemeente voor de realisatie van 81 flexwoningen op de locatie Ruimtebaan / Conferencepad. De aangevraagde omgevingsvergunning is in strijd is met het geldende omgevingsplan, maar hier kan van worden afgeweken. Voorwaarde daarbij is wel dat de gemeenteraad hiermee instemt.

Het terrein aan de Ruimtebaan, een voormalig baggerdepot, komt alleen in aanmerking voor tijdelijke projecten, omdat de grond is gereserveerd voor voor een toekomstige openbaar vervoerverbinding richting Leiden (verlenging van de Randstadrail). Een definitief besluit hierover is op korte termijn niet te verwachten, de grond kan daarom voor een periode van 15 jaar gebruikt worden voor flexwoningen.

Flexwonen

Flexwonen kenmerkt zich door het gebruik van tijdelijke woningen en tijdelijke huurcontracten. Op de locatie Ruimtebaan kunnen de flexwoningen maximaal 15 jaar blijven staan. Er zijn in Zoetermeer verschillende groepen mensen die door diverse omstandigheden snel huisvesting nodig hebben. Het gaat bijvoorbeeld om mensen die een nieuwe baan hebben in of rond Zoetermeer maar nog op grote afstand wonen, mantelzorgers die tijdelijk in Zoetermeer moeten wonen om een dierbare te kunnen ondersteunen, starters op de woningmarkt, statushouders en mensen die door een scheiding een andere woning nodig hebben.

Meer politiek nieuws vindt u op onze politieke pagina: Politiek nieuws

-advertenties-

-goede doel-