Onder de titel 'Zin in 't alledaagse geven vijf enthousiaste Zoetermeerse schrijvers hun stadsgenoten 'stof tot nadenken'. In onze column over zingeving vandaag:  Ubuntu.

Tutu NobelprijsUbuntu houdt een besef in van diepe verbondenheid. Dit Zuid-Afrikaanse woord betekent een filosofie, een traditie met het uitgangspunt 'ik ben, omdat wij zijn.' Het is dus meer dan 'ik denk, dus ik besta.' Iemand is pas iemand via anderen. Ik ben een mens omdat ik erbij hoor.
De kern is dat een mens alleen gelukkig kan zijn als ánderen dat ook zijn. Om zelf tot ontplooiing te komen, zal je eerst ánderen moeten helpen zich te ontplooien. Iemand met ubuntu staat open, is toegankelijk voor anderen en voelt zich niet bedreigd of jaloers door het kunnen van anderen. Hij of zij put zelfvertrouwen uit de wetenschap onderdeel te zijn van een groter geheel. Hij of zij lijdt als je ziet dat een ander lijdt. Zo zijn we allemaal met elkaar verbonden. Dan is het makkelijker om te delen, in materiële en immateriële zaken en te vergeven. In te grijpen bij onrecht dat een ander aangedaan wordt. Ubuntu kan van betekenis zijn in je eigen omgeving: relatie(s), familie, buren, werk.
En op grotere schaal. Op basis van ubuntu leidde Desmond Tutu destijds de Zuid-Afrikaanse Waarheids- en Verzoeningscommissie. Uitvoerders van het apartheidsbeleid legden verantwoording af aan hun slachtoffers. Er kwam een proces van heling tot stand.
We hopen uiteraard dat er snel een eind aan komt aan de huidige afschuwelijke conflicten, zoals de oorlog in Oekraïne en het Midden-Oosten. Dat er na een wapenstilstand ruimte komt voor bezinning. Dat er een vorm van ubuntu doorbreekt.

Tekst door mij uitgesproken vrijdagavond 22 december 2023, tijdens het wekelijks moment voor de vrede bij de Vredespaal (in het Dobbepark), zie ook https://www.zoetermeeractief.nl/nieuwshome/actueel/25856-moment-van-stilte-en-compassie-bij-vredespaal

Wij wensen u een voorspoedig, vredig en vrij nieuw jaar toe.

Blogschrijver:  Koert Vrijhof

 Foto: Aartsbisschop Tutu, https://www.nobelprize.org/ 

De Zoetermeerders die meeschrijven aan deze column komen uit twee groepen die regelmatig schrijven over zingeving. Dit zijn ‘Zingeving jong senioren Zoetermeer' en initiatiefgroep ‘Buiten de lijntjes’. De werkgroep ‘Zingeving jong senioren Zoetermeer’ heeft zich tot doel gesteld door middel van interviews levensverhalen van (jong)senioren te verzamelen. De initiatiefgroep 'Buiten de lijntjes’ is gehuisvest in de Adventskerk aan het Wilhelminapark. Zij willen buiten de kaders denken en een breed scala aan activiteiten organiseren rond zingeving.

De vorige columns 'Zin in 't alledaagse' kunt u hier vinden: Zin in 't alledaagse

-advertenties-

-goede doel-