20190520 8733Bezorgde ouders en MR van IKC De Tjalk in de Leijens zijn een petitie gestart om te voorkomen dat volgend schooljaar drie klassen ‘uitgeplaatst’ worden. Deze kinderen moeten naar een leegstaand schoolgebouw aan de Velddreef in Seghwaert, bijna 2 km verderop.

20190520 8735IKC De Tjalk komt volgend schooljaar 6 lokalen te kort. Drie groepen zullen weer in en rondom het schoolgebouw worden opgevangen, zoals nu al het geval is. Maar voor de andere drie groepen heeft de gemeente een leegstaand schoolgebouw aan de Velddreef aangewezen.
Op de avondvierdaagse liepen veel kinderen en ouders van De Tjalk met protestborden om aandacht te vragen voor de petitie. Een bezorgde vader vertelde: “Ik moet straks mijn twee kinderen op twee verschillende locaties naar school brengen en weer ophalen, dat is onmogelijk! En ze zijn allebei te jong om zelfstandig naar huis te komen”.

Na de avondvierdaagse gingen veel kinderen en ouders naar de gemeenteraad om daar de vergadering bij te wonen.

 

Onveilig

De ouders vinden de route van De Tjalk onveilig voor de kinderen: “ons is duidelijk dat de Velddreef een enorm verkeersveiligheidsrisico met zich meedraagt”. De ouders zijn daarom online een petitie gestart, om de gemeenteraad te vragen met een ander, acceptabel alternatief, te komen. Al eerder, op 4 maart, werd ingesproken tijdens een raadsvergadering. Inmiddels is de petitie al meer dan 750 keer getekend.
Ouders geven bij de petitie het commentaar: “Onvoorstelbaar dat na een grote verbouwing en nieuwbouw er nu wederom ruimtegebrek is en er geen leerlingenstop is!” en “Onze kinderen zijn naar de Tjalk gegaan omdat dit naast een goede school ook onze buurtschool is. Door deze verplaatsing moeten mijn kinderen opeens een heel stuk onveilig fietsen. Dat kan niet de bedoeling zijn”.

Volgens de gemeente valt de alternatieve locatie aan de Velddreef binnen de 2 km die in de verordening staat aangegeven. Het college wil geen, duurdere, noodlokalen plaatsen omdat er voldoende geschikte alternatieven te vinden zijn binnen de huidige leegstaande lokalen in de stad.

De petitie van IKC De Tjalk is hier te vinden: www.petitiedetjalk.nl

-advertenties-

-goede doel-

-Actie(F)tas-